Ett nytt fordon förs in i Finland

Ett fordon anses vara nytt om det aldrig har varit registrerat eller i bruk. Det handlar också om ett nytt fordon om fordonet har förts in i Finland som nytt och det tillfälligt har varit i skattefritt demonstrationsbruk.

Införsel från EU – moms på nya transportmedel

När du för in ett nytt fordon till Finland från ett annat EU-land, ska du utöver bilskatt betala s.k. moms på ett nytt transportmedel enligt 24 %.

Fordonet klassificeras som nytt om någotdera av följande villkor uppfylls:

  • fordonet har sålts högst sex månader efter att det första gången togs i bruk
  • det har körts högst 6 000 kilometer med fordonet.

Om du är momsskyldig i Finland ska du betala momsen i samband med den normala momsbeskattningen enligt din egen skatteperiod.

Om du inte är momsskyldig i Finland ska du betala momsen i samband med bilbeskattningen. Du får anvisningar för betalning med bilskattebeslutet. Läs mer om köp av nytt transportmedel från ett annat EU-land (detaljerad skatteanvisning för momsskyldiga)

Om du inte är momsskyldig i Finland och ingen bilskatt tas ut på bilen, ska du deklarera och betala momsen i MinSkatt. Läs mer om köp av nytt transportmedel från ett annat EU-land (detaljerad skatteanvisning för privatpersoner)

Import från ett land utanför EU – moms vid import

På fordon som importeras från länder utanför EU ska det utöver bilskatt även betalas tull och importmoms enligt 24 %. Närmare information om importmomsen på fordon som importeras från länder utanför EU.

Bilskattebeloppet och beskattningsvärdet

Skatteförvaltningen ger inga beräkningar eller uppskattningar av bilskattebeloppet eller av fordonets beskattningsvärde på förhand. Det slutliga skattebeloppet framgår av bilskattebeslutet.

Deklarationsanvisningar och anvisningar för betalning – om fordonet finns i Finland och du vill ta det i bruk

1

Lämna anmälan om ibruktagande

Om du vill använda fordonet i Finland före registreringen, lämna en elektronisk anmälan om ibruktagande innan du tar fordonet i bruk. Du kan också ta fordonet genast till registreringsbesiktning. 

Lämna en elektronisk anmälan om ibruktagande

Om du vill använda fordonet i Finland före registreringen, du måste ha en gällande registrering för ditt fordon i någon annan EES-stat eller du måste skaffa ett finskt förflyttningstillstånd (Traficom).

Du behöver inte lämna anmälan om ibruktagande om du inte använder fordonet i Finland före registreringen eller om du förflyttar fordonet med ett transportmedel.

2

Lämna bilskattedeklarationen

Lämna bilskattedeklarationen inom 5 dagar efter att du lämnat anmälan om ibruktagande. Du kan lämna bilskattedeklarationen när fordonet finns i Finland. 

Lämna bilskattedeklarationen

Obs! Du får inte bilskattebeslutet omedelbart. När beslutet är färdigt får du ett meddelande om det i din e-post samt ett pappersbeslut med posten till din hemadress.

Se uppskattning om bilskattedeklarations förväntad handläggningstid. 

Du kan lämna anmälan också på papper. Om du använder en pappersblankett skickar vi bilskattebeslutet till dig endast med posten.

3

Betala bilskatten

Betalningsanvisningar är på beskattningsbeslutet. Se anvisningar för betalning.

4

Registrera fordonet

Ta fordonet till registreringsbesiktning och registrera det på besiktningskontoret.

Du kan inleda registreringsbesiktningen redan innan du lämnar bilskattedeklarationen.

Om det t.ex. handlar om ett fordon som införts från ett land utanför EES-området eller ett fordon som är berättigat till en nedsatt skatt skall det alltid registreringsbesiktigas innan Skatteförvaltningen kan fatta ett beskattningsbeslut.