Beloppet på bilskatten

Du kan ansöka om ett förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen för hur bilskattelagen tillämpas på beskattningen av ett fordon. Du kan ansöka om ett förhandsavgörande till exempel för

 • beskattningsvärdet på ett fordon
 • beloppet av bilskatten.

Beslutet som meddelats på ansökan om förhandsavgörande är avgiftsbelagt. Läs mera om ansökan

Det slutliga skattebeloppet framgår av bilskattebeslutet. 

Du kan själv uppskatta skattebeloppet

 • enligt de uppgifter du har om fordonet för att få en noggrannare uppskattning av skattebeloppet
 • utgående från tidigare beskattningsbeslut för att få en riktgivande uppskattning av skattebeloppet.

Observera dock att värdet på fordon förändras hela tiden enligt marknaden, och skattebeloppet kan variera till och med i fråga om en och samma fordonsmodell.

Uppskatta bilskattebeloppet med hjälp av räknaren

Du kan uppskatta bilskattebeloppet med hjälp av räknaren i tjänsten för fordonsprisuppgifter om fordonet är

 • en begagnad personbil som har tagits i bruk 1.1.2008 eller därefter
 • en motorcykel som tagits i bruk 1.1.2003 eller därefter
 • en paketbil som tagits i bruk 1.4.2009 eller därefter.

Bilskatteräknare

Uppskatta med vår räknare:

 1. Sök det allmänna försäljningspriset för fordonet i prisuppgifterna.
 2. Klicka på Beräkning av skattebelopp och ange CO2-värdet och Metoden för mätning av CO2-utsläpp för fordonet.
 3. Räknaren beräknar bilskattebeloppet.

Uppskatta bilskattebeloppet utgående från uppgifterna om bilen

 1. Sök det allmänna försäljningspriset för fordonet i prisuppgifterna.
 2. Sök skattesatsen i skattesatstabellen.
 3. Gör en uppskattning med hjälp av uppgifterna ovan: det allmänna försäljningspriset för bilen x skattesatsen = bilskattebeloppet (uppskattning).