Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kun saat eläkettä ulkomailta Suomeen

Kun asut Suomessa ja alat saada eläkettä ulkomailta tai muutat Suomeen ja saat eläkettä ulkomailta, ilmoita eläketulo Suomen verotuksessa. Usein maksat ulkomailta saadusta eläketulosta veroa sekä Suomeen että ulkomaille. Kaksinkertainen verotus poistetaan verosopimusten mukaan yleensä niin, että Suomessa hyvitetään ulkomaille maksetut verot Suomen veroista.

Ajankohtaista Ruotsin eläkkeistä: Ruotsi on lopettanut takuueläkkeen maksamisen Suomessa asuville vuoden 2023 alusta. Jos et ole tehnyt muutosta vuoden 2023 verokorttiin, muista eläkkeistä on mahdollisesti peritty liian paljon veroa, jolloin saat veronpalautusta.

Hae ennakkoveroa 

Hae ulkomailta saamallesi eläketulolle ennakkoveroa.

Hae ennakkoveroa OmaVerossa

Ohje: Näin haet ennakkoveroa OmaVerossa

Jos saat eläketuloa myös Suomesta

Voit ilmoittaa ulkomailta saadun eläketulon samalle eläketulon verokortille, joka sinulla on käytössä Suomesta saadulle eläketulolle. Silloin maksat korkeampaa veroprosenttia Suomen eläkkeestä vuoden mittaan, koska veroprosentissa on huomioitu myös ulkomaan eläketulo.

Hae verokorttia OmaVerossa

Ohje: Näin haet eläketulon verokorttia OmaVerossa ja ilmoitat siinä ulkomailta saadun eläketulon, valitse ohjeen kohta Saan eläketuloa ulkomailta.

Jos haet verokorttia paperilomakkeella, täytä seuraavat lomakkeet:

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Tarkista, että myös ulkomailta saamasi eläketulo näkyy Suomen veroilmoituksessa. Täydennä tiedot tarvittaessa. Ilmoita ulkomailta saamasi eläke, vaikka siitä ei menisi veroa Suomeen.

Ilmoita tiedot OmaVerossa 

Ohje: Näin täydennät veroilmoitusta OmaVerossa tai paperilla kohta Ulkomaantulot.

Lisätietoa esitäytetyn veroilmoituksen antamisesta ja määräpäivistä

Lue tarkemmat ohjeet, jos saat eläketuloa Ruotsista tai Espanjasta.

Pohjoismaiden välinen verosopimus allekirjoitettiin 4.4.2008. Ruotsista saamasi eläkkeen verotukseen vaikuttaa se, asuitko Suomessa jo allekirjoituspäivänä ja alkoiko eläke viimeistään silloin vai vasta sen jälkeen. 

Huom! Saat aina vuoden alussa ruotsalaiselta eläkelaitokselta selvityksen eläkkeestä (kontrolluppgift). Laita se talteen veroilmoituksen tarkistamista varten. Ruotsista saadut eläketulot näkyvät Suomen esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tarkista ja tarvittaessa täydennä tiedot. 

Asuit ulkomailla vielä 4.4.2008 tai eläketulo alkoi vasta sen jälkeen 

Jos muutit Suomeen myöhemmin kuin 4.4.2008 tai jos eläketulo alkoi vasta tuon päivän jälkeen, Ruotsista saamasi eläke verotetaan Suomessa. Suomen verosta hyvitetään eli vähennetään vero, jonka maksat eläkkeestä Ruotsiin. Tätä menettelyä kutsutaan hyvitysmenetelmäksi. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin vero, jonka maksat Ruotsin eläkkeestä Suomeen. 

Näin sinua verotetaan Ruotsissa

Koska asut Suomessa, olet yleensä Ruotsissa rajoitetusti verovelvollinen. Tällöin eläkkeestä peritään Ruotsiin niin sanottu SINK-vero, jonka määrä on 25 %. Jos saat Ruotsista sosiaalivakuutuksen perusteella yleistä eläkettä (allmän pension), osa eläkkeestä voi olla verovapaata Ruotsissa.  

Lue lisää Nordisk eTax -sivustolta tilanteesta, kun asut toisessa Pohjoismaassa ja saat eläkettä Ruotsista. Nordisk eTaxin sisällöstä vastaavat Pohjoismaiden verohallinnot yhteisesti.

Asuit 4.4.2008 Suomessa ja sait jo silloin eläketuloa Ruotsista

Jos asuit Suomessa jo 4.4.2008 ja sait silloin eläkettä Ruotsista, tällainen eläke verotetaan vain Ruotsissa. Suomi ei verota Ruotsista saamaasi eläkettä, mutta eläke korottaa veroa, jota maksat Suomeen mahdollisista muista ansiotuloistasi.

Jos sinulla on eläke- tai ansiotuloa myös Suomesta, Suomen veroprosentti lasketaan kaikkien tulojesi (Suomen tulo + Ruotsin tulo) perusteella. Maksat kuitenkin veroa Suomeen vain Suomesta saamastasi tulosta. Tätä menettelyä kutsutaan vapautusmenetelmäksi.  Vapautusmenetelmää sovelletaan niin kauan kuin asut keskeytyksettä Suomessa. 

Saan Espanjasta yksityissektorin työeläkettä tai vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaa eläkettä 

Maksan Espanjasta saamastasi eläkkeestä veroa Suomeen. Myös Espanja voi periä eläkkeestä veroa. 

Jos myös Espanja verottaa eläkettä, kaksinkertainen verotus poistetaan Espanjassa. Espanjan verotuksessa huomioidaan verot, joita maksat samasta eläkkeestä Suomeen. Tarkempaa tietoa kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta saat Espanjan veroviranomaisilta.

Espanjan eläkkeet ovat poikkeus, sillä yleensä kaksinkertaisen verotuksen poistaa asuinmaan verohallinto eikä se maa, josta eläke maksetaan. Espanjan eläkkeiden hyvitystapaa kutsutaan käänteiseksi hyvitykseksi.  

Saan Espanjasta julkissektorin palveluksessa ansaittua eläkettä 

Jos sinulla on Suomen kansalaisuus, maksat Espanjasta saamastasi eläkkeestä veroa vain Suomeen.

Jos sinulla ei ole Suomen kansalaisuutta, Espanjasta saamasi eläke verotetaan vain Espanjassa, eikä Suomi verota sitä. Tätä verotustapaa kutsutaan vapautusmenetelmäksi. Espanjasta saamasi eläke korottaa kuitenkin veroa, jota maksat Suomeen mahdollisista muista ansiotuloistasi. Ilmoita eläke Suomen verotuksessa.

Muuta huomioitavaa:

  • Jos eläke on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, muunna se euroiksi sentin tarkkuudella. Käytä Euroopan keskuspankin julkaisemaa keskikurssia tai eläkkeen maksupäivän mukaista päiväkurssia.
  • Valuutanmuuntokulut voi vähentää verotuksessa. Verohallinto vähentää eläkkeestä automaattisesti 60 euroa muuntokuluja. Jos muuntokulut ovat suuremmat, ilmoita ne itse veroilmoituksessa samassa kohtaa kuin eläketulokin. Lue lisää ohjeesta: Näin täydennät veroilmoitusta OmaVerossa tai paperilla kohta Ulkomaantulot. 
  • Suomessa asuville määrätään verotuksen yhteydessä sairaanhoitomaksu, joka on alle 2 % tuloista. Jos sinulla on eläketuloja Suomesta ja ulkomailta, maksu lasketaan niiden yhteismäärästä. Maksu ei voi olla suurempi kuin eläke, jonka saat Suomesta.

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm
Sivu on viimeksi päivitetty 16.8.2023