Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Rakennuksen ja irtaimen omaisuuden hankintamenoja voit vähentää poistoina

Poistot tarkoittavat sitä, että voit vähentää vuokratulosta esimerkiksi rakennuksen ja irtaimen omaisuuden hankintaan liittyviä kustannuksia.

Verohallinto ei vähennä poistoja verotuksessa automaattisesti. Jos haluat tehdä poistoja, vähennä ja ilmoita ne OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Rakennuksen hankintamenot voit vähentää poistoina

Omaisuuden hankintameno on yleensä se arvo, jolla olet hankkinut omaisuuden omistukseesi. Omaisuuden hankintamenoon luetaan lisäksi perusparannuksista aiheutuvat menot, kun teet perusparannuksia omistusaikanasi.

Vuokratun rakennuksen hankintamenon voit vähentää vuokratulosta vuotuisina poistoina. Poistot tarkoittavat sitä, että hankintameno jaetaan kuluksi usealle vuodelle.

 
Asuin- tai toimistorakennus – poisto jäljellä olevasta (eli vielä poistamattomasta) hankintahinnasta 4 %
Myymälä, varasto, tehdas, työpaja tai muu vastaava rakennus 7 %

Jos rakennukset ovat olleet omassa käytössä osan vuotta ja vuokrattuna vain osan vuotta eli vuokraustoiminta alkaa tai päättyy kesken vuotta, poisto lasketaan vuokra-ajalta. Poistoa ei voi lainkaan vähentää vuonna, jolloin rakennus on myyty.

Jos olet tehnyt poistoja vuokraamastasi rakennuksesta, poistamaton hankintameno huomioidaan, kun rakennusta myydään.

Esimerkki: Olet ostanut liikerakennuksen 100 000 eurolla, vuokrannut sen vuodeksi ulkopuoliselle ja tehnyt 7 %:n poiston. Vuoden jälkeen myyt rakennuksen vuokralaiselle. Voit vähentää myyntihinnasta hankintamenoa 93 000 euroa, koska olet tehnyt hankintamenosta poistoja 7 000 euroa. Myyt rakennuksen 100 000 eurolla ja saat 7 000 euroa myyntivoittoa (100 000 e − 93 000 e).

Huomaa, mitä ei voi vähentää poistoina

Kiinteistön maapohjan hankintamenoa ei voi vähentää poistoina. Myöskään asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintamenon perusteella ei voi tehdä poistoja.

Irtaimen omaisuuden hankinta vuokra-asuntoon

Vuokranantajana saatat hankkia asuntoon irtainta omaisuutta. Jos sen hankintahinta ylittää  1 200 euroa, voit vähentää hinnan vuokratulosta 25 %:n vuosittaisina poistoina. Voit tehdä poiston vain, jos irtaimen omaisuuden taloudellinen käyttöaika ylittää 3 vuotta.

Vähennä hankinnat kuitenkin kerralla vuosikuluina, jos hankintahinta on alle 1 200 euroa tai hankinnan taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta. 

Katso lista, mitä muita vuokraukseen liittyviä kuluja voit vähentää vuokratulosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022