Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Ilmoita ulkomainen perintö Verohallintoon

Toimita perintöveroilmoitus meille 3 kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Ilmoitus täytyy antaa, vaikka perinnönjakoa ei olisi vielä toimitettu.

1

Täytä perintöveroilmoitus

Täytä perintöveroilmoitus OmaVerossa.

Kirjaudu OmaVeroon

Jos et voi antaa perintöveroilmoitusta OmaVerossa, täytä ja tulosta perintöveroilmoitus.

Suomalaista perukirjaa ei välttämättä tarvitse laatia, jos perinnönjättäjällä ei ollut kotipaikkaa Suomessa kuolinpäivänä.

2

Liitä kopiot asiakirjoista

Liitä perintöveroilmoitukseen kopiot seuraavista asiakirjoista:

 • ulkomainen perukirja tai muu vastaava omaisuusluettelo vainajan varoista ja veloista
  • vastaava asiakirja vainajan puolisosta, jos tämä on kuollut jo aiemmin
 • testamentti
 • perinnönjakokirja, jos perinnönjako on jo toimitettu
 • avioehtosopimus tai muu siihen rinnastuva sopimus
 • laskelma tai muu selvitys määrästä, joka maksetaan leskelle tai kuolinpesälle aviovarallisuusoikeudellisella perusteella
 • kauppakirja kuolinpesän omaisuuden mahdollisesta myynnistä
 • kiinteistönvälittäjän tai muun asiantuntijan arvio omaisuuden käyvästä arvosta kuolinpäivänä, jos arvio on jo hankittu
 • ulkomaisen viranomaisen päätös perintö- tai jäämistöverosta ja kuitti maksetusta verosta
 • muu asiakirja, josta ilmenee kuolinpesään tai perillisten osuuksiin liittyviä seikkoja.

Älä lähetä Verohallinnolle alkuperäisiä asiakirjoja, kopiot riittävät. Jos asiakirjaa ei ole tehty suomeksi tai ruotsiksi, liitä mukaan suomen- tai ruotsinkielinen käännös vieraskielisestä asiakirjasta. Käännöksen pitää olla auktorisoidun kääntäjän tekemä tai muuten luotettava.

3

Lähetä ilmoitus ajoissa

Jos et voi toimittaa perintöveroilmoitusta OmaVerossa, lähetä se meille postitse 3 kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.

Lähetä ilmoitus Suomessa osoitteella:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Lähetä ilmoitus muualta kuin Suomesta osoitteella:
Finnish Tax Administration – Verohallinto
Inheritance and Gift Tax (Perintö- ja lahjaverotus)
PO Box 760
FI-00052 VERO

Jos sinulla ei ole vielä kaikkia tietoja käytössäsi etkä voi hakea lisäaikaa perintöveroilmoituksen antamiseen, voit jättää puutteellisen perintöveroilmoituksen ja täydentää sitä myöhemmin. Kerro ilmoituksessa, että osa tiedoista puuttuu. Kun saat puuttuvat tiedot, lähetä ne yllä olevaan osoitteeseen.

Jos annat perintöveroilmoituksen myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta.

Usein kysyttyä

Jos tarkempia tietoja ulkomaisesta perinnöstä ei ole mahdollista saada 3 kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, voit saada lisäaikaa perintöveroilmoituksen antamiseen. Tietoja voi puuttua esimerkiksi siksi, ettei ulkomainen perunkirjoitus valmistu veroilmoituksen antamisajan kuluessa.

Jokaisen perinnönsaajan täytyy itse pyytää lisäaikaa kirjallisesti 3 kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Jos haluat, että toinen henkilö hakee lisäaikaa puolestasi, tee sitä varten valtakirja. Täytä lomake Valtakirja veroasioiden hoitamista varten

Voit pyytää lisäaikaa OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Valitse OmaVerossa välilehti Kaikki verolajit ja sen jälkeen kohdasta Perintövero linkki Perintöveron toiminnot. Valitse kohdasta Ulkomailta saatu perintö linkki Lisäaika ulkomaisen perinnön ilmoittamiseen.

Anna hakemuksessa seuraavat tiedot:

 • perinnönjättäjän nimi sekä suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
 • perinnönjättäjän kuolinpäivä
 • mihin asti haet lisäaikaa
 • perustelut.

Jos et voi hakea lisäaikaa OmaVerossa, täytä lomake Lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen tai perukirjan antamiseen.

Anna hakemuksessa seuraavat tiedot:

 • henkilö- ja yhteystiedot sekä sukulaisuussuhde perinnönjättäjään
 • perinnönjättäjän nimi, mahdollinen suomalainen henkilötunnus, viimeinen kotipaikka ja kuolinpäivä
 • kerro, miten ja milloin olet saanut tiedon perinnöstä tai testamentista
 • päivämäärä, johon haluat pidentää veroilmoituksen antamisaikaa
 • perusteet, joiden nojalla haet lisäaikaa
 • hakemuksen aika ja paikka sekä allekirjoitus.

Liitä hakemukseen kopiot asiakirjoista, joista ilmenee perinnönjättäjän kuolinpäivä ja muut henkilötiedot. Säilytä alkuperäiset asiakirjat itselläsi.

Lähetä hakemus osoitteeseen:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Toimita hakemus meille alkuperäisen tai pidennetyn ilmoittamisajan kuluessa.

Kyllä, pitää ilmoittaa. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös alle 20 000 euron perintöä.

Valuuttakurssina käytetään perinnönjättäjän kuolinpäivän tai lähimmän noteerausajankohdan keskikurssia. Muuta muu valuutta perintöveroilmoitukseen euroiksi.