Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Ajoneuvon käyttöajan perusteella määrättävä vero

Voit vaatia täysimääräisestä autoverosta tehtävää vähennystä, jos ajoneuvo on otettu ensimmäistä kertaa Suomessa verolliseen käyttöön, eikä sitä ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään liikennerekisteriin.

Tee vaatimus Verohallinnolle 1 vuoden kuluessa ajoneuvon ensimmäisen autoveron eräpäivästä. Jos et esitä vaatimusta määräajassa, vähennystä ei myönnetä.

Tee vaatimus OmaVerossa

Ajoneuvon käyttö on lopetettava, kun vaatimus on esitetty.

Liitä vaatimukseen selvitys siitä, että ajoneuvoa ei rekisteröidä liikennerekisteriin, esimerkiksi

  • kauppakirja ajoneuvon myynnistä ulkomaille
  • todistus ajoneuvon rekisteröinnistä ulkomailla
  • todistus ajoneuvon romuttamisesta tai muusta tuhoutumisesta
  • selvitys siitä, että vakuutusyhtiö on lunastanut vaurioituneen ajoneuvon
  • katsastajan arvio siitä, että ajoneuvoa ei voisi korjattunakaan rekisteröidä.

Ilmoita vaatimuksessa ajoneuvon matkamittarin lukema käytön päättymishetkellä, ajoneuvon käytön päättymispäivä Suomessa ja ajoneuvon valmistenumero. Jos ajoneuvossa on merkittäviä tavanomaisesta poikkeavia yksilöllisiä ominaisuuksia, liitä vaatimukseen selvitys niistä.

Verohallinto voi myöntää vähennyksen verotuksen toimittamisen yhteydessä.

Jos verotus on jo toimitettu, Verohallinto oikaisee verotusta ja antaa uuden verotuspäätöksen, jossa on huomioitu käyttöajan perusteella myönnettävä vähennys. Verohallinto peruuttaa samalla mahdollisesti annetun rekisteröintiluvan.

Voit saada vähennyksen vain ajoneuvon ensimmäisen verotuksen yhteydessä. Jos ajoneuvo on aiemmin verotettu Suomessa, vähennystä ei myönnetä, vaikka ajoneuvoa ei rekisteröitäisi Suomessa. Tämä koskee myös niitä tilanteita, joissa vero on määrätty muulle verovelvolliselle kuin sinulle.

Vähennyksen määrä

Vähennyksen määrä on se määrä, joka ajoneuvosta kannettaisiin veroa käytön päättymispäivänä. Veroa määrätään kuitenkin aina vähintään 5 prosenttia täysimääräisestä verosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2021