Tilinumeron muutos – yritykset ja yhteisöt

Uusi tai muuttunut tilinumero ilmoitetaan Verohallinnolle OmaVerossa. 

Ilmoita tilinumero OmaVerossa

Kun palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella, tilinumeron ilmoittajalla pitää olla yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai yrityksen OmaVero -rooli. Esimerkiksi osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, yhtymä, yhdistys, säätiö ja kuolinpesä kirjautuvat palveluun Katso-tunnisteella. Lue lisää Katso-tunnisteesta

Yhteisöille, yhteisetuuksille sekä kaikille alv-rekisteriin kuuluville tilinumeron ilmoittaminen paperilomakkeella on mahdollista vain erityisestä syystä. Erityinen syy on esimerkiksi tilanne, jossa sähköinen ilmoittaminen on mahdotonta teknisen esteen vuoksi.

Auto- ja valmisteveroasiakkaille ainoastaan paperilomake

Auto- ja valmisteveroasiakkaiden pitää ilmoittaa tilinumero paperilomakkeella. 

Huomaa! Auto- ja valmisteveron palautuksia varten ilmoitettu tilinumero voi olla eri kuin Verohallinnolle muuten ilmoitettu tilinumero. Näin ollen auto- ja valmisteveroasiakkaiden tiedoissa on mahdollista olla kerrallaan useampi tilinumero. Muilla asiakkailla voi olla Verohallinnon tiedoissa ainoastaan yksi voimassa oleva tilinumero.