Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Mikä veroilmoitus on ja miltä se näyttää?

Veroilmoitus on kooste edellisen vuoden tuloista ja vähennyksistä. Saat esitäytetyn veroilmoituksen joka kevät maalis–huhtikuussa.

Jos olet ottanut käyttöösi sähköisen viranomaisasioinnin eli Suomi.fi-viestit, saat sähköpostiosoitteeseesi tiedon, kun veroilmoitus on tarkistettavissa. Muille asiakkaille veroilmoitus lähetetään kotiin myös paperipostissa.

Veroilmoituksen sisältö

Useimmilla asiakkailla veroilmoituksen mukana on verotuspäätös ja verotustodistus. Veroilmoituksen sisältö on erilainen silloin, jos kaikkia verotustietoja ei ole vielä käytettävissä. Tällainen tilanne on esimerkiksi yrittäjillä, maataloudenharjoittajilla tai henkilöillä, jotka ovat saaneet esimerkiksi vuokratuloja tai luovutusvoittoja.


Veroilmoituksen etusivu

Katso esimerkkikuva veroilmoituksen etusivusta (pdf)

Esitäytetyn veroilmoituksen etusivulle on merkitty

 • veroilmoituksen määräpäivä
  Korjaukset ja täydennykset täytyy tehdä viimeistään määräpäivänä. Jos ilmoitat paperilla, lomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä.
 • veronpalautuksen tai jäännösveron määrä ja maksupäivä
  Huomaa, että päivä voi siirtyä, jos teet muutoksia veroilmoitukseesi tai puolisosi tekee muutoksia omaansa. Päivä voi siirtyä myös silloin, jos Verohallinto saa muualta verotukseesi vaikuttavia tietoja. Jos verotustasi jatketaan, ilmoitamme siitä erillisellä kirjeellä, selvityspyynnöllä tai uudella verotuspäätöksellä. Veronpalautuksen ja jäännösveron tiedot puuttuvat niiltä asiakkailta, jotka eivät saa veroilmoituksen mukana verotuspäätöstä (esim. yrittäjät).
 • pankkitili, johon Verohallinto maksaa mahdollisen veronpalautuksen. 
  Tarkista tilinumero ja korjaa sitä tarvittaessa OmaVerossa tai paperilomakkeella. Jos tilinumerosi ei ole Verohallinnon tiedossa, veroilmoituksen etusivulla on tästä huomautus.

Verotuksen perusteena olevat tiedot

Katso esimerkkikuva verotuksen perusteena olevista tiedoista (pdf)

Tarkista verotuksen perusteena olevat tiedot ja ilmoita puuttuvat tiedot. Veronpalautus tai maksettavaksi tuleva jäännösvero on laskettu näiden tietojen perusteella. Jos veroilmoituksessasi on myös otsikko "Täydennettävät tiedot", ilmoita siinä pyydetyt tiedot.

Kaikki tiedot voit korjata OmaVerossa. Jos ilmoitat tiedot paperilla, näet tarvittavan lomakkeen oikeasta sarakkeesta kunkin tiedon kohdalta.


Verotuspäätös 

Katso esimerkkikuva verotuspäätöksestä (pdf)

Useimmat asiakkaat saavat verotuspäätöksen esitäytetyn veroilmoituksen mukana. Verotuspäätöksessä on laskelma verotuksesi lopputuloksesta. Verotuspäätöksessä näkyvät myös

 • henkilökohtainen verotuksesi päättymispäivä
 • veronpalautuksen määrä ja maksupäivä tai jäännösveron määrä ja eräpäivät.

Jos teet muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseesi tai Verohallinto saa verotukseesi vaikuttavia tietoja muualta (esim. työnantajalta), saat uuden verotuspäätöksen. Siinä on uusi verotuksen päättymispäivä sekä veronpalautuksen tai jäännösveron määrät ja maksupäivät. Kun verotuksen päättymispäivä muuttuu, myös veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivät todennäköisesti siirtyvät.

Mihin verotuksen päättymispäivä vaikuttaa?

Verotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen. Se voi siirtyä, jos korjaat veroilmoitusta, puolisosi korjaa omaansa tai Verohallinto saa muualta verotukseesi vaikuttavaa tietoa. Verotuksen päättymispäivä vaikuttaa esimerkiksi näihin asioihin:

 • Veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivät määräytyvät verotuksen päättymispäivän perusteella.
 • Jos huomaat verotuksessasi virheen vasta verotuksen päättymisen jälkeen, sinun täytyy tehdä oikaisuvaatimus.
 • Tietyt vaatimukset täytyy tehdä ennen kuin verotus päättyy, eikä niiden perusteella voi enää tehdä oikaisuvaatimusta jälkikäteen. Tällaisia vaatimuksia ovat mm. tulontasaus, kotitalousvähennyksen jakaminen puolisoiden kesken ja pakollisten eläkevakuutusmaksujen vähentäminen.

Verotustodistus

Verotuspäätöksen liitteenä on verotustodistus. Se kannattaa säilyttää mahdollista myöhempää käyttöä varten. Verotuspäätös ja verotustodistus ovat myös OmaVerossa.

Jos veroilmoituksen tietoja ei tarvitse korjata, esitäytetyn veroilmoituksen mukana tulleet verotuspäätös, verotustodistus ja jäännösveron tilisiirtolomakkeet jäävät voimaan. Tässä tapauksessa emme lähetä enää uutta verotuspäätöstä tai verotustodistusta.


Alustava verotuslaskelma

Katso esimerkkikuva alustavasta verotuslaskelmasta (pdf)

Jos et saa veroilmoituksen mukana verotuspäätöstä, se johtuu siitä, että Verohallinnolla ei ole vielä käytössä kaikkia tietoja, jotta verotus voitaisiin toimittaa. Tässä tapauksessa esitäytetyssä veroilmoituksessa on alustava verotuslaskelma, joka on tehty senhetkisten tietojen perusteella.

Alustavan verotuslaskelman saavat esimerkiksi yrittäjät ja maataloudenharjoittajat, jotka antavat elinkeinotoiminnan tai maatalouden veroilmoituksensa samaan aikaan kuin esitäytetyn veroilmoituksen. Voit saada alustavan verotuslaskelman myös silloin, jos sinulla on ilmoitettavia vuokratuloja tai luovutusvoittoja tai -tappioita.

Kiinteistöyhtymän ja elinkeinoyhtymän osakkaat

Alustavan verotuslaskelman voivat saada myös kiinteistöyhtymän osakkaat sekä sellaisen elinkeinoyhtymän osakkaat, joka ei ole toiminnassa. Lue lisää kiinteistöyhtymästä

Tällaisissa tilanteissa lähetämme verotuspäätöksen vasta, kun olemme käsitelleet sekä sinun että mahdollisen puolisosi veroilmoituksen. Tarkista oma henkilökohtainen veroilmoituksesi ja täydennä sitä tarvittaessa. Uusi verotuspäätös tulee lokakuun loppuun mennessä.

Jos elinkeinoyhtymällä ei ole ollut viime vuonna toimintaa, yhtymän ilmoitusta ei tarvitse antaa.

Jos kiinteistöstä ei ole vuokratuloja viime vuodelta, yhtymän ilmoitusta ei tarvitse antaa. Jos kiinteistöä on vuokrattu viime vuoden aikana etkä ole vielä ilmoittanut vuokratuloja, ilmoita tiedot lomakkeella 7K.

Usein kysyttyä

Maksa jäännösvero vasta, kun saat verotuspäätöksen. Jos maksat veron ennen kuin olet saanut verotuspäätöksen, maksu ei kohdistu oikein ja se palautuu sinulle takaisin.

Osa asiakkaista (kuten liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maataloudenharjoittajat) saa veroilmoituksen mukana alustavan verotuslaskelman. He saavat verotuspäätöksen vasta myöhemmin.

Alustavalla laskelmalla oleva summa on vielä arvio veronpalautuksesta tai jäännösverosta veroilmoituksen muodostumishetkellä. Koska verotukseen vaikuttavat tiedot voivat vielä muuttua alustavan verotuslaskelman tiedoista, myös veronpalautuksen tai jäännösveron määrä voi muuttua. Odota, kunnes saat verotuspäätöksen ja maksa mahdollinen jäännösvero vasta sen jälkeen.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2024