Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

YEL- tai MYEL-maksut tai muut pakolliset eläkevakuutusmaksut

Ilmoita tässä kohdassa pakolliset eläkevakuutusmaksut muista kuin palkoista. Näitä ovat esimerkiksi

  • YEL-maksut (yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus), silloin kun et vähennä niitä elinkeinotoiminnan veroilmoituksella
  • MYEL-maksut (maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus), silloin kun et vähennä niitä maatalouden tai metsätalouden veroilmoituksella
  • apurahansaajan MYEL-maksut
  • sellaiset ulkomaantyöskentelyyn liittyvät eläkemaksut, jotka maksat itse.

Voit ilmoittaa pakolliset YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut joko omassa tai puolisosi verotuksessa. Jos vaadit puolisosi YEL- tai MYEL-vakuutusmaksuja vähennyksenä tai puolisosi vaatii sinun YEL- tai MYEL-vakuutusmaksujasi vähennyksenä, vaatimus on tehtävä viimeistään ennen kuin sinun ja puolisosi verotus päättyy.

Huomaa, että et voi ilmoittaa YEL- tai MYEL-maksuja vähennettäväksi sekä elinkeinotoiminnan tai maatalouden veroilmoituksessa että henkilökohtaisessa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Lue lisää YEL-maksujen vähentämisestä verotuksessa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Vakuutusmaksujen perusteena oleva työtulon määrä ja vakuutuksen laji näkyvät vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset, kohdassa YEL- tai MYEL-työtulot. 

Jos vähennät YEL- tai MYEL-maksut omassa verotuksessasi, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-maksut tai muut pakolliset eläkevakuutusmaksut ja merkitse maksujen määrä koko vuonna. Jos vähennät puolisosi YEL- tai MYEL-maksuja omassa veroilmoituksessasi, ilmoita ne samalla tavoin.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat eläkevakuutusmaksujen tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2021