Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Autoedun arvonalennus

Työnantaja ilmoittaa autoedun tulorekisteriin. Tulorekisteristä tieto siirtyy esitäytettyyn veroilmoitukseen, ja se on laskettu mukaan työnantajan ilmoittamaan palkkatuloon.

Tässä kohdassa voit vaatia autoedun arvonalennusta. Muutoksille voi olla perusteita esimerkiksi silloin, jos sinulla on ollut työajoja kalenterivuoden aikana yli 30 000 km tai ajopäiväkirjamerkintöihin perustuvat yksityisajosi ovat olleet vähäisiä.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Kohta Autoedun arvonalennus tulee näkyviin, kun valitset sivun alareunasta linkin Näytä lisää.

Autoetu on mukana palkkatuloissa, mutta vaadit autoedun arvon alentamista

Jos työnantaja on ilmoittanut autoedun tulorekisteriin, autoetu sisältyy palkkasummaan, joka näkyy vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset kohdassa Palkat ja luontoisedut. 

  • Valitse linkki, jossa lukee työnantajan nimi. Autoetu ja muut luontoisedut on laskettu mukaan palkkatuloihin. Autoedun arvon näet yleensä palkkalaskelmaltasi.
  • Vastaa Kyllä kohdassa Vaaditko autoedun arvon alentamista? ja ilmoita tiedot.  

Autoetu puuttuu palkkatuloista

Jos autoetu puuttuu veroilmoituksessa näkyvistä palkkatuloista, toimi näin:

  • Siirry kohtaan Palkat ja luontoisedut. Valitse linkki, jossa lukee työnantajan nimi. Lisää autoedun arvo valitsemalla painike Lisää uusi palkkatulo. Ilmoita puuttuva tieto myös palkan maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin.
  • Siirry sen jälkeen vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa Autoedun arvon alennus ja ilmoita tiedot.

Palkat puuttuvat kokonaan vaiheesta Esitäytetyt tulot ja vähennykset

Jos vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset ei näy lainkaan palkkatietoja tai autoetua, toimi näin:

  • Siirry vaiheeseen Muut tulot.
  • Valitse Kyllä kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset.
  • Valitse painike Lisää uusi maksaja ja ilmoita sekä palkat että autoetu kohdassa Tulon määrä. Ilmoita puuttuvat tiedot myös palkan maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin.
  • Siirry sen jälkeen vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa Autoedun arvon alennus ja ilmoita tiedot.

Lisätietoa

Lue lisää autoedusta

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat autoedun arvonalennuksen paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2021