Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työkalut

Jos hankit itse työssä tarvittavia työvälineitä (työkalut, koneet ja laitteet) tai huollat niitä, voit vähentää työvälineistä aiheutuneet kustannukset.

Vähennyskelpoisia ovat välineiden:

  • hankintamenot
  • huoltomenot
  • korjausmenot.

 Näin ilmoitat työkalut tulonhankkimismenoina

Tulonhankkimiskuluina voi vähentää osto- ja huoltokuluja

Jos olet ostanut työssä tarvitsemiasi työvälineitä, voit vähentää ne tulonhankkimiskuluina verotuksessa. Myös työvälineiden huolto- ja korjauskulut ovat hankintahinnan lisäksi vähennyskelpoisia kuluja. 

Työvälineen ostohinta alle 1 200 euroa

Jos ostamasi työvälineen hinta on alle 1 200 euroa, voit vähentää sen kokonaan työvälineen ostovuoden verotuksessa. Myös kunnossapitomenot vähennetään sinä vuonna, jona ne on maksettu.

Työvälineen ostohinta yli 1 200 euroa 

Jos työvälineen ostohinta on yli 1 200 euroa (ja sen käyttöaika on yli kolme vuotta), ostohinta vähennetään vuotuisina poistoina. Poisto tehdään työvälinekohtaisesti ja sen määrä on enintään 25 %. Voit vähentää ostohinnasta ensimmäisenä vuonna 25 % ja jatkossa 25 % menojäännöksestä.

Esimerkki: Ostat työssä tarvitsemasi laitteen 2 000 eurolla.

Vuosi 1: 25 % poisto x 2 000 e = 500 e. Vähennykseksi hyväksytään 500 euroa. 
Laske seuraavan vuoden poisto menojäännöksestä, joka lasketaan näin: 2 000 euroa - 500 euroa eli 1 500 euroa. 

Vuosi 2: 25 % poisto x 1 500 e = 375 e

Vuosi 3: menojäännös on alle 1 200 euroa (2 000 e – 500 e – 375 e = 1 125), joten sen voi poistaa kerralla.

Työnantajan maksama työkalukorvaus

Työnantaja voi maksaa sinulle omien työkalujesi käytöstä työkalukorvausta. Vaikka työnantaja voi jättää työkalukorvauksesta ennakonpidätyksen toimittamatta, se on sinulle silti veronalaista ansiotuloa. Työkalujesi käytöstä aiheutuneet todelliset kulut voit vähentää esitäytetyllä veroilmoituksella tulonhankkimiskuluina.

Esimerkki: Pekka on hankkinut työssä tarvitsemiaan työkaluja 500 eurolla ja saanut työnantajaltaan työkalukorvausta 800 euroa. Pekan ansiotulona verotetaan työnantajan maksama 800 euron työkalukorvaus, koska korvausta ei ole erikseen säädetty verovapaaksi tuloksi. Pekka ilmoittaa työkaluista aiheutuneet todelliset kulut (500 euroa) veroilmoituksella tulonhankkimiskuluina.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023