Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työhuonevähennys

Vuodenvaihteessa saapuvissa verokorteissa vuodelle 2024 ei ole mukana palkkatulojen tulonhankkimismenoja, kuten esimerkiksi työhuonevähennystä. Jos sinulla on palkkatulojen tulonhankkimismenoja yli 750 euroa vuodelle 2024, voit tehdä uuden verokortin eli muutosverokortin. Lue ohjeet verokorttiin.

Jos työskentelet kotona tai olet hankkinut työskentelyä varten erillisen työtilan, voit vähentää työskentelystä aiheutuneita menoja työhuonevähennyksenä

Työhuonevähennys kuuluu tulonhankkimismenoihin. Jos saat palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Verohallinto tekee vähennyksen puolestasi. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin palkkatulosi määrä.

Työskentelet kotona

Voit vähentää työhuonevähennyksenä joko kaavamaisen työhuonevähennyksen tai työskentelystä aiheutuneet todelliset kulut. Et siis voi vähentää molempia.

Kaavamainen työhuonevähennys

Kun työskentelet kotona, työhuonevähennys myönnetään lähtökohtaisesti kaavamaisin perustein. Tämä johtuu siitä, että kotona työskentelystä aiheutuvia todellisia menoja on yleensä mahdotonta erottaa asumis- ja muista elantomenoista, jotka ovat vähennyskelvottomia.

Kaavamainen työhuonevähennys kattaa kaikki kulut, joita sinulle aiheutuu kotona työskentelystä – mukaan lukien työhuoneen kalusteet, kuten työtuoli ja työpöytä. Kaavamaisen työhuonevähennyksen määrään vaikuttaa se, paljonko teet töitä kotona. 

Kaavamainen työhuonevähennys vuodelle 2023

Työhuonevähennys 940 euroa

 • Käytät asuntoasi jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojesi hankkimiseen.

 • Teet etätyötä kokopäiväisesti yli 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä

Työhuonevähennys 470 euroa

 • Käytät asuntoasi jatkuvasti, mutta vain osapäiväisesti tulojesi hankkimiseen.
 • Teet säännöllisesti etätyötä, mutta etätyöpäiviä on enintään 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä.

 Työhuonevähennys 235 euroa

 • Käytät työhuonetta satunnaisten tulojen hankkimiseen.
 • Teet etätyötä vain satunnaisesti.

Jos aviopuolisot käyttävät samaa asuntoa tulojensa hankkimiseen, kumpikin aviopuoliso voi tehdä yllä esitetyn mukaisen kaavamaisen työhuonevähennyksen.

Vähennys todellisten kulujen mukaan

Jos työhösi liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä, voit vaatia  kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan vähennettäväksi työhuoneesta aiheutuneet todelliset kulut.

Vähennyskelpoisia kuluja voivat olla 

 • työhuoneessa työskentelystä aiheutuneet vuokra- ja lämmityskulut
 • rakennuksen hankintamenon poisto
 • työskentelyä varten hankittujen kalusteiden, kuten työpöydän ja työtuolin todelliset hankintakulut.

Todellisista kuluista on pyydettäessä esitettävä selvitys ja tositteet.

Todellisina menoina et voi vähentää omia ja perheen elantomenoja. Vähennyskelvottomia elantomenoja ovat esimerkiksi

 • asuntolainan lyhennykset sekä korko- ja muut lainakulut
 • asumisesta ja elämisestä aiheutuneet menot, kuten jätehuolto- ja kiinteistönhoitokulut sekä nuohous-, vakuutus-, vesi- ja hulevesimaksut.

Myös asunnossa olevan työhuoneen remontointikulut ovat lähtökohtaisesti vähennyskelvottomia.

Olet hankkinut kodin ulkopuolelta erillisen työtilan

Jos olet hankkinut kodin ulkopuolelta erillisen työtilan vain työtä varten, voit vähentää todelliset kustannukset, kuten vuokran tai vastikkeen. Lisäksi voit vähentää muita työtilan kuluja, esimerkiksi sähkö- ja siivouskulut sekä mahdollisen kiinteistöveron. Todellisista kuluista on pyydettäessä esitettävä selvitys ja tositteet.

Kohdenna työhuonevähennys oikeaan tuloon

Voit vaatia työhuonevähennystä kaikkien niiden tulolähteiden tulosta, joiden tulonhankintaan olet käyttänyt asuntoa tai työhuonetta.

Esimerkiksi jos teet kotona sekä palkkatyötä että yritystoimintaasi liittyvää työtä, voit vaatia työhuonevähennystä sekä palkkatuloista että elinkeinotoiminnan tuloista.

Jos työskentelet kotona pääomatulojen hankkimiseksi, voit vaatia työhuonevähennystä myös pääomatuloista. Pelkkä passiivinen osakeomistus ei kuitenkaan oikeuta työhuonevähennykseen. Pääomatuloista tehtävästä työhuonevähennyksestä on kerrottu tarkemmin ohjeessa Pääomatuloista tehtävät vähennykset. 

Huomaa kuitenkin, että eri tuloista tehtävien kaavamaisten työhuonevähennysten yhteismäärä kalenterivuodessa voi olla enintään 940 euroa (vuonna 2023).

Olet hankkinut työasunnon työn tekemistä varten toiselta paikkakunnalta

Jos sinulla on varsinaisen työpaikan sijainnin vuoksi käytössä työasunto ja vakituinen asuntosi sijaitsee yli 100 km etäisyydellä sekä työasunnosta että siitä varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu, voit tehdä työasuntovähennyksen.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2024