Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Opiskelu- ja koulutusmenot

Voit vähentää itse maksamasi koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman tai tarvittavan ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi siinä työssä, joka sinulla on ollut ennen koulutusta.

Näin ilmoitat koulutusmenot tulonhankkimismenoina

Koulutusmenoina voit vähentää:

  • osallistumismaksut
  • maksut kurssimateriaalista
  • matkakustannukset
  • menot koulutuspaikkakunnalla yöpymisestä.

Peruskoulutuksesta ja ammattiin tähtäävästä koulutuksesta aiheutuneet menot eivät ole vähennyskelpoisia.

Lisätietoa ja oikeuskäytäntöä syventävästä vero-ohjeesta: Koulutusmenot henkilöverotuksessa. 

Voit vähentää menot koulutuksesta, joka liittyy työtehtävässäsi tarvittavan ammattitaidon ylläpitämiseen tai täydentämiseen

Seuraavat seikat voivat osoittaa, että kyseessä on työssäsi tarvitseman ammattitaidon ylläpitämiseen tai täydentämiseen liittyvä koulutus:

  • koulutuksen aihepiiri ja sisältö liittyvät suoraan työtehtäviin
  • koulutus on alkanut työsuhteen aikana
  • koulutuksen tarkempi sisältö on suunniteltu ja rakennettu yhdessä työnantajan kanssa
  • koulutus on aloitettu työnantajan aloitteesta tai se on aloitettu työntekijän aloitteesta ja koulutuksesta on sovittu kehityskeskusteluissa
  • työnantaja osallistuu koulutuksen kustannusten kattamiseen
  • koulutus tapahtuu työajalla.
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024