Hallintaoikeudesta luopuminen lahjaverotuksessa

Lahjaksi saatuun omaisuuteen on voitu pidättää hallintaoikeus joko eliniäksi tai määräajaksi. Jos hallintaoikeuden haltija luopuu hallintaoikeudesta, luopuminen on lahjansaajalle uusi verotettava lahja. 

Miten hallintaoikeudesta luovutaan?

1. Hallintaoikeuden haltija luopuu hallintaoikeudesta esimerkiksi vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. 

2. Omaisuuden omistaja eli lahjansaaja tekee lahjaveroilmoituksen ja ilmoittaa siinä, että hallintaoikeuden haltija on luopunut hallintaoikeudesta. Lue ilmoitus- ja maksuohjeet 

Kun hallintaoikeudesta on luovuttu, sekä omaisuuden omistus- että hallintaoikeus on lahjansaajalla.

Pitääkö hallintaoikeuden luopumisesta maksaa veroa?

Hallintaoikeudesta luopuminen on verotettava lahja, koska hallintaoikeuden pidättäminen on aikanaan pienentänyt lahjaveron määrää. Lahjaverosta on vastuussa omaisuuden omistaja, koska hän saa nyt hallintaoikeuden aiemmin lahjana saamaansa omaisuuteen. 

Miten hallintaoikeuden arvo lasketaan?

Hallintaoikeudesta luopuminen verotetaan omaisuuden omistajan saamana lahjana.

Lahjan arvo lasketaan sen mukaan, mikä on hallintaoikeuden arvo silloin, kun hallintaoikeuden haltija luopuu siitä. Vaikka hallintaoikeuden arvo olisi alun perin ollut pienempi kuin luopumishetkellä, lahjavero lasketaan luopumispäivän mukaisen arvon mukaan.

Hallintaoikeuden arvoon vaikuttavat 

  • omaisuuden käypä arvo
  • vuosituotto
  • hallintaoikeudesta luopuneen ikä luopumishetkellä.

Esimerkki elinikäisestä hallintaoikeudesta luopumisesta

Antti on lahjoittanut tyttärenpojalleen Mikalle kesämökkikiinteistön vuonna 2016. Antti on pidättänyt kiinteistöön elinikäisen hallintaoikeuden. Hän kuitenkin luopuu hallintaoikeudesta vuonna 2021 ollessaan 80-vuotias. Kesämökkikiinteistön käypä arvo on luopumishetkellä 350 000 euroa.

Hallintaoikeuden arvo luopumishetkellä: ikäkerroin 5 x  tuottokerroin 3 % x käypä arvo 350 000 euroa = 52 500 euroa. Lahjavero määrätään omaisuuden omistajan eli Mikan maksettavaksi. Vero 52 500 euron lahjasta 1. veroluokassa vuonna 2021 on 4 450 euroa.

Lue lisää hallintaoikeuden arvon laskemisesta