Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Hallintaoikeudesta luopuminen lahjaverotuksessa

Lahjaksi saatuun omaisuuteen on voitu pidättää hallintaoikeus joko eliniäksi tai määräajaksi. Hallintaoikeus lakkaa automaattisesti hallintaoikeuden haltijan kuolemaan tai kun määräaikainen hallintaoikeus päättyy. Jos elinikäisen hallintaoikeuden haltija luopuukin jo elinaikanaan hallintaoikeudesta, luopuminen on lahjansaajalle uusi verotettava lahja.

Miten hallintaoikeudesta luovutaan?

1. Hallintaoikeuden haltija luopuu hallintaoikeudesta esimerkiksi vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. 

2. Omaisuuden omistaja eli lahjansaaja tekee lahjaveroilmoituksen ja ilmoittaa siinä, että hallintaoikeuden haltija on luopunut hallintaoikeudesta. Lue ilmoitus- ja maksuohjeet 

Kun hallintaoikeudesta on luovuttu, sekä omaisuuden omistus- että hallintaoikeus on lahjansaajalla.

Pitääkö hallintaoikeuden luopumisesta maksaa veroa?

Hallintaoikeudesta luopuminen on verotettava lahja, koska hallintaoikeuden pidättäminen on aikanaan pienentänyt lahjaveron määrää. Lahjaverosta on vastuussa omaisuuden omistaja, koska hän saa nyt hallintaoikeuden aiemmin lahjana saamaansa omaisuuteen. 

Miten hallintaoikeuden arvo lasketaan?

Hallintaoikeudesta luopuminen verotetaan omaisuuden omistajan saamana lahjana.

Lahjan arvo lasketaan sen mukaan, mikä on hallintaoikeuden arvo silloin, kun hallintaoikeuden haltija luopuu siitä. Lahjavero lasketaan siis luopumispäivän mukaisen arvon mukaan, vaikka hallintaoikeudelle olisi alun perin määritelty eri arvo.

Hallintaoikeuden arvoon vaikuttavat 

  • omaisuuden käypä arvo
  • vuosituotto
  • hallintaoikeudesta luopuneen ikä luopumishetkellä.

Jos hallintaoikeus on kahdella tai useammalla henkilöllä ja kaikki luopuvat hallintaoikeudesta, ikäkerroin lasketaan nuorimman mukaan.

Esimerkki elinikäisestä hallintaoikeudesta luopumisesta

Antti on lahjoittanut tyttärenpojalleen Mikalle kesämökkikiinteistön vuonna 2019. Antti on pidättänyt kiinteistöön elinikäisen hallintaoikeuden. Hän kuitenkin luopuu hallintaoikeudesta vuonna 2024 ollessaan 80-vuotias. Kesämökkikiinteistön käypä arvo on luopumishetkellä 350 000 euroa.

Hallintaoikeuden arvo luopumishetkellä: ikäkerroin 5 x  tuottokerroin 3 % x käypä arvo 350 000 euroa = 52 500 euroa. Lahjavero määrätään omaisuuden omistajan eli Mikan maksettavaksi. Vero 52 500 euron lahjasta 1. veroluokassa vuonna 2024 on 4 450 euroa.

Lue lisää hallintaoikeuden arvon laskemisesta

Usein kysyttyä

Kun luovut hallintaoikeudesta asuntoon, joka myydään, tilanteesi vaikuttaa verotukseen:

  1. Luovut hallintaoikeudesta asunnon myynnin yhteydessä asunnon omistajan hyväksi etkä saa hallintaoikeudesta mitään vastineeksi. Tässä tilanteessa asunnon omistajan eli hallintaoikeuden saajan täytyy tehdä lahjaveroilmoitus ja maksaa lahjavero. Asunnon omistaja ilmoittaa lahjaveroilmoituksessa, että hallintaoikeuden haltija on luopunut hallintaoikeudesta.
  2. Luovut hallintaoikeudesta ja saat vastineeksi esimerkiksi rahaa. Kyseessä on luovutus, josta saamasi raha on sinulle veronalaista tuloa. Sinun täytyy ilmoittaa tulo luovutusvoiton verotusohjeiden mukaisesti. Lue ohjeet omaisuuden myynnin ilmoittamisesta. Tarkemmat ohjeet hallintaoikeuden luovutuksesta saadun voiton laskennan eri tilanteista löydät syventävästä ohjeesta Hallintaoikeus omaisuuden luovutuksen verotuksessa, luvusta 3.
  3. Sinulla on hallintaoikeus asuntoon. Asunto myydään ja sen tilalle hankitaan suunnilleen samantasoinen uusi asunto, johon hallintaoikeutesi siirretään. Verotuksen kannalta et luovu hallintaoikeudesta kokonaan, vaan sen kohde vaihtuu. Koska asunnot ovat suunnilleen samantasoisia, myöskään hallintaoikeuden arvo ei muutu. Tällaisessa tilanteessa ei tarvitse tehdä lahjaveroilmoitusta eikä muutoksen vuoksi mene lahjaveroa.
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024