Skattekortsanvisning för arbetsgivare

NYTT: skattekort 2021
  • Ett företag kan ta i bruk gränssnittet VeroAPI med hjälp av vilket företaget kan få arbetstagarens skattesats som gäller på löneberäkningsdagen.
  • Grundskattekortet för lön 2021 ser annorlunda ut än tidigare.

Arbetsgivare: Berätta följande för dina arbetstagare:

Arbetsgivaren får förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt från Skatteförvaltningen

Grundskattekorten 2021

Arbetsgivaren ska be om grundskattekortets förskottsinnehållningsuppgifter 2021 från Skatteförvaltningen via direktöverföringsförfarandet senast den 15 februari 2021.

Se anvisningarna och postbeskrivningarna

Det nya gränssnittet i bruk

Arbetsgivare som använder gränssnittstjänsten kan få grundskattekortets förskottsinnehållningsuppgifter elektroniskt med hjälp av gränssnittet. Via gränssnittet kan arbetsgivarens löneberäkningsprogram alltid få den gällande skattesatsen vid löneberäkningen om företaget tar i bruk gränssnittet.

Gränssnittet Förskottsinnehållningsuppgifter till betalare är tillgängligt fr.o.m. 16.12.2020.

Läs mera om den nya gränssnittstjänsten

Ändringsskattekorten 2021

Arbetsgivare kan få ändringsskattekortsuppgifterna för 2021 med hjälp av gränssnittet. Via gränssnittet kan arbetsgivarens löneberäkningsprogram alltid få den gällande skattesatsen vid löneberäkningen om företaget tar i bruk gränssnittet.

Gränssnittet Förskottsinnehållningsuppgifter till betalare är tillgängligt fr.o.m. den 16 december 2020.

Läs mera om den nya gränssnittstjänsten

Arbetstagare: visa upp skattekortet till din arbetsgivare

Om arbetsgivaren inte får skattekortets förskottsinnehållningsuppgifter elektroniskt ska arbetstagaren lämna skattekortets skattesatsuppgifter till arbetsgivaren.

  • Skattekortet ska visas upp för arbetsgivaren i god tid före löneutbetalningen.
  • Skattekortet behöver inte lämnas i original till utbetalaren av lön utan det räcker med att du visar upp skattekortet.
  • Utbetalaren behöver inte ge tillbaka skattekortet då anställningsförhållandet slutar.
  • På skattekortet eller i en separat bilaga antecknas inte de löner som utbetalats under skattekortets giltighetstid.
  • Skattekortet kan även vara utskrivet i MinSkatt av arbetstagaren själv.
  • Löntagaren kan använda samma skattekort för flera lönebetalare samtidigt.

Arbetstagaren byter arbetsplats under året

Fråga den nya arbetsgivaren hur du ska lämna in skattekortsuppgifterna.

Om den nya arbetsgivaren inte har tillgång till förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt ska arbetstagaren alltid visa upp skattekortet för den nya arbetsgivaren.