Har du lämnat in gåvoskattedeklarationen för sent?

Gåvoskattedeklarationen ska lämnas in inom 3 månader från den dag då man får gåvan.

Om du lämnar gåvoskattedeklarationen eller uppgifter i den för sent kan detta medföra antingen en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. Du kan bli tvungen att betala skatteförhöjning också om du lämnar in deklarationen som bristfällig eller felaktig eller inte alls lämnar in deklarationen.

Förseningsavgift

Om du lämnar in deklarationen högst 60 dagar för sent måste du eventuellt betala en förseningsavgift.

Förseningsavgiften är

  • 50 euro för privatpersoner
  • 100 euro för andra än privatpersoner, exempelvis för företag och organisationer.

Skatteförhöjning

Om du lämnar in deklarationen över 60 dagar för sent måste du eventuellt betala skatteförhöjning.

Skatteförhöjningen är minst

  • 75 euro för privatpersoner
  • 150 euro för andra än privatpersoner, exempelvis för företag och organisationer.

Om det finns ett giltigt skäl för förseningen, t.ex. ett akut sjukdomsfall eller störningar i dataförbindelser, påförs ingen förseningsavgift eller skatteförhöjning. Du får alltid ett hörandebrev från Skatteförvaltningen om en skatteförhöjning påförs.