Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Gåvoskattedeklarationen är försenad, bristfällig, felaktig eller har inte lämnats

Du ska lämna gåvoskattedeklarationen inom 3 månader från den dag du fick gåvan.

Om du lämnar gåvoskattedeklarationen för sent och uppgifterna i den inte är rätt eller de saknas, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

Förseningsavgift

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift i dessa situationer:

 • Du lämnar deklarationen högst 60 dagar för sent.
 • Du har lämnat en gåvoskattedeklaration som är felaktig eller bristfällig men du korrigerar uppgifterna på eget initiativ och till din egen nackdel inom 60 dagar från det utsatta datumet.

Hur stor är förseningsavgiften?

Förseningsavgiften är

 • 50 euro för en privatperson
 • 100 euro för ett företag eller ett samfund.

Du ser förseningsavgiften i ditt beskattningsbeslut. Vi kontaktar dig endast i undantagsfall innan förseningsavgiften påförs.

Skatteförhöjning

Du kan bli tvungen att betala skatteförhöjning i dessa situationer:

 • Du lämnar deklarationen över 60 dagar för sent.
 • Du kompletterar eller korrigerar gåvoskattedeklarationen på eget initiativ till din egen nackdel över 60 dagar efter det utsatta datumet.
 • Det finns brister och fel i gåvoskattedeklarationen och du korrigerar uppgifterna först efter en utredningsbegäran från Skatteförvaltningen.
 • Du framför yrkanden i din deklaration som saknar nödvändiga grunder – du yrkar t.ex. på skattelättnad vid generationsväxling även om förutsättningarna för detta inte uppfylls.
 • Du lämnar inte alls en gåvoskattedeklaration.

Hur stor är skatteförhöjningen?

Skatteförhöjningen är minst

 • 75 euro för en privatperson
 • 150 euro för ett företag eller ett samfund

Skatteförhöjningen är i allmänhet 10 % av den ökade skatten, det vill säga av den skatt som inte påförts på grund av försummelsen. Förhöjningen kan också vara lägre (2 % eller 5 %) eller högre (15–50 %). Försummelsens art påverkar skatteförhöjningsbeloppet.

Skatteförhöjningen beräknas alltid utifrån skatt enligt skatteklass 1 även om du hör till skatteklass 2.

Du får alltid ett hörandebrev innan skatteförhöjning påförs. Du ser skatteförhöjningen i ditt beskattningsbeslut.

Sidan har senast uppdaterats 13.7.2021