Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Betalade du gåvoskatten för sent?

Om du betalar skatten efter förfallodagen måste du också betala dröjsmålsränta. Du kan betala dröjsmålsräntan samtidigt som du betalar den egentliga skatten. Det tas ut dröjsmålsränta också på en eventuell skatteförhöjning.

Du kan beräkna dröjsmålsräntan

Vi påminner dig om obetalda skatter i ett sammandrag

Du får en påminnelse om en obetald skatt endast i sammandraget. Vi skickar dig ett sammandrag om de månader då skatter har förfallit till betalning. Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation (suomi.fi/meddelanden) får du sammandraget endast i MinSkatt. 

Sammandrag – information om obetalda skatter

Behöver du anstånd med betalningen av skatt?

Obetalda skatter överförs till utsökning

Om du har fått en påminnelse om skatten i sammandraget men inte betalat skatten senast på den förfallodag som angetts i påminnelsen överför vi skatten till utsökning. 

Innan skatten överförs till utsökning får du dock alltid ett sammandrag där vi informerar dig om överföringen. Du slipper utsökningen om du betalar skatten senast den dag som angetts i det sammandrag som informerade dig om utsökningen.

När skatten är i utsökning

  • måste du betala skatten enligt utsökningsverkets anvisningar
  • måste du betala utsökningsavgiften till utsökningsverket trots att du skulle betala skatten på Skatteförvaltningens konto.
Sidan har senast uppdaterats 27.6.2019