Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Arvsskattedeklarationen är försenad, bristfällig, felaktig eller har inte lämnats

Om du lämnar arvskattedeklarationen för sent och uppgifterna i den inte är rätt eller de saknas, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

Förseningsavgift

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift i dessa situationer:

  • Du lämnar arvsskattedeklarationen högst 60 dagar för sent.
  • Du har lämnat en arvsskattedeklaration som är felaktig eller bristfällig men du korrigerar uppgifterna på eget initiativ och till din egen nackdel inom 60 dagar från det utsatta datumet.

Hur stor är förseningsavgiften?

Förseningsavgiften är

  • 50 euro för en privatperson
  • 100 euro för ett företag ett samfund.

Det påförs endast en förseningsavgift per arvsskattedeklaration. Du ser förseningsavgiften i ditt beskattningsbeslut. Vi kontaktar dig endast i undantagsfall innan förseningsavgiften påförs.

Skatteförhöjning

Du kan bli tvungen att betala skatteförhöjning i dessa situationer:

  • Du lämnar arvsskattedeklarationen över 60 dagar för sent.
  • Du kompletterar och korrigerar arvsskattedeklarationen på eget initiativ till din egen nackdel över 60 dagar från det utsatta datumet.
  • Det finns brister och fel i arvsskattedeklarationen och du korrigerar uppgifterna först efter en utredningsbegäran från Skatteförvaltningen.
  • Du lämnar inte alls en arvsskattedeklaration till Skatteförvaltningen.

Hur stor är skatteförhöjningen?

Skatteförhöjningen är minst

  • 75 euro för en privatperson
  • 150 euro för ett företag eller ett samfund

Skatteförhöjningen är i allmänhet 10 % av den ökade skatten, dvs. av den skatt som inte har påförts på grund av försummelsen. Förhöjningen kan också vara lägre (2 % eller 5 %) eller högre (15–50 %). Försummelsens art påverkar skatteförhöjningsbeloppet.

Skatteförhöjningen beräknas alltid utifrån skatt enligt skatteklass 1 även om du hör till skatteklass 2.

Du får alltid ett hörandebrev innan skatteförhöjning påförs. Du ser skatteförhöjningen i ditt beskattningsbeslut.