Om arvsskattedeklarationen försenas kan du bli tvungen att betala förseningsavgift

Om du lämnar arvsskattedeklarationen eller dess uppgifter för sent, kan du bli tvungen att betala förseningsavgift eller skatteförhöjning. Betalningens storlek beror på hur sent du lämnar din arvsskattedeklaration.

Om arvsskattedeklarationen försenas högst 60 dagar

Du måste betala förseningsavgift om du lämnar din arvsskattedeklaration högst 60 dagar efter utsatt datum.

Avgiften är 50 euro för privatpersoner.

Det påförs endast en förseningsavgift per arvsskattedeklaration. Du ser avgiften i ditt beskattningsbeslut. Vi skickar ett separat hörandebrev om förseningsavgiften endast i undantagsfall.

Om bouppteckningen försenas över 60 dagar

Du måste betala skatteförhöjning om

  • du inte alls har lämnat arvsskattedeklaration till Skatteförvaltningen
  • du lämnar din arvsskattedeklaration över 60 dagar för sent
  • du kompletterar eller korrigerar uppgifter i arvsskattedeklarationen självmant till din egen nackdel.

Skatteförhöjningen är i regel 10 %. Den kan också vara lägre (2 % eller 5 %) eller högre (15–50 %). Försummelsens art påverkar skatteförhöjningsbeloppet. 

Skatteförhöjningen är dock alltid minst 75 euro för en fysisk person. Du får alltid ett hörandebrev om du påförs skatteförhöjning.