Lahjavero kansainvälisissä tilanteissa

Sinun täytyy maksaa lahjaveroa, jos saat samalta lahjanantajalta lahjoja vähintään 5 000 eurolla 3 vuoden aikana ja jokin näistä ehdoista täyttyy:

  • Lahjansaaja tai lahjanantaja asui lahjoitushetkellä Suomessa.
  • Lahja on omakotitalo, asunto-osakehuoneisto tai kesämökki.
  • Lahja on muuta kiinteää omaisuutta Suomessa tai sellaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, jonka varoista enemmän kuin 50 % muodostuu kiinteästä omaisuudesta Suomessa.

Suomessa täytyy maksaa lahjaveroa esimerkiksi näissä tilanteissa:

  • Saat lahjaksi asunnon, joka sijaitsee muualla kuin Suomessa. Asut ulkomailla ja lahjanantaja asuu lahjoitushetkellä Suomessa.
  • Saat rahaa henkilöltä, joka ei asu Suomessa. Asut itse lahjoitushetkellä Suomessa.
  • Saat lahjaksi kesämökin Suomesta. Sinä ja lahjanantaja asutte molemmat ulkomailla.
Jos maksat omaisuudesta enintään 75 % omaisuuden arvosta, kauppahinnan ja omaisuuden arvon ero katsotaan lahjaksi, josta pitää maksaa lahjaveroa.

Jos asut Suomessa ja olet maksanut lahjaveroa ulkomaille, voit joissain tapauksissa saada siitä hyvityksen Suomeen maksettavassa lahjaverossa. Anna tarvittavat tiedot lahjaveroilmoituksessa.

Ilmoita ja maksa lahjavero näin

1

Selvitä lahjan arvo

Kun olet saanut lahjan, sinun on selvitettävä lahjaveroilmoitusta varten, mikä on lahjan käypä arvo. Käypä arvo tarkoittaa sitä hintaa, jolla omaisuus olisi voitu myydä lahjoituspäivänä. Tästä arvosta Suomen Verohallinto laskee lahjaveron.

Näin määrität lahjan arvon

2

Tee lahjaveroilmoitus

Lahjansaajan täytyy antaa lahjaveroilmoitus 3 kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä.

Lahjaveroilmoitusta varten tarvitset nämä tiedot:

  • lahjan arvo
  • lahjoituspäivä
  • sukulaisuussuhde lahjanantajaan.

Nämä tiedot vaikuttavat myös lahjaveron määrään.

Voit tehdä lahjaveroilmoituksen

Jos et voi tunnistautua OmaVeroon, käytä paperilomaketta.

3

Maksa lahjavero

Saat lahjaveropäätöksen noin 6 kuukauden kuluttua siitä, kun olet lähettänyt lahjaveroilmoituksen. Päätöksen mukana saat veron maksuohjeet.

Lahjaveron ensimmäinen eräpäivä on noin 3 kuukauden kuluttua siitä, kun saat verotuspäätöksen. Jos lahjavero on alle 500 euroa, vero pitää maksaa kerralla. Suurempi vero on jaettu kahteen maksuerään, ja toinen eräpäivä on 2 kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä.

Voit arvioida lahjaveron määrää lahjaverolaskurilla

Ota huomioon mahdolliset muut verot

Jos saat Suomesta lahjaksi kiinteää omaisuutta – esimerkiksi kesämökin – sinun täytyy huolehtia jatkossa myös omistamiseen liittyvistä veroista. Esimerkiksi kiinteistön omistajan täytyy maksaa vuosittain kiinteistöveroa.