Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lahja- tai perintöverotuksesta voi hakea ennakkoratkaisua

Ennakkoratkaisu on sitova päätös siitä, miten Verohallinto toimittaa verotuksen yksittäisessä veroasiassa. Voit hakea ennakkoratkaisua esimerkiksi silloin, kun suunnittelet yrityksen tai maatilan sukupolvenvaihdosta.

Ennakkoratkaisua voi hakea

  • lahjanantaja eli luovuttaja
  • lahjansaaja eli luovutuksensaaja. 

Näin haet ennakkoratkaisua

Voit hakea ennakkoratkaisua sähköisesti OmaVerossa.

Kirjaudu OmaVeroon

Jos et voi lähettää hakemusta OmaVerossa, toimi näin:

  1. Tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus.
  2. Liitä hakemuksen kansilehdeksi erillinen saatelomake.
  3. Lähetä ennakkoratkaisuhakemus ja saatelomake osoitteeseen, joka on lomakkeen etusivulla.

Saat päätöksen noin 8 viikon kuluessa. Käsittelyaika voi olla pidempi, jos tarvitsemme lisäselvitystä asian ratkaisemiseksi. Yksi ennakkoratkaisu maksaa 425 euroa. Samasta asiakokonaisuudesta voidaan antaa ennakkoratkaisu useampaan kysymykseen, jolloin maksu voi olla korkeampi.

Ennakkoratkaisua voi hakea myös perintöverotuksesta

Voit hakea ennakkoratkaisua myös siitä, miten jokin yksittäinen toimenpide vaikuttaa perintöveroon. Tällaisia ovat esimerkiksi perinnöstä tai testamentista luopuminen, ositus ja perinnönjako. Perintöveron määrästä ei kuitenkaan voi hakea ennakkoratkaisua.

Ennakkoratkaisua voi hakea kuolinpesän osakas, erityistestamentin saaja ja leski. Hakemuksen voi tehdä vasta perinnönjättäjän kuoleman jälkeen, mutta se on tehtävä ennen kuin perintöverotus on toimitettu.

Usein kysyttyä

Voit saada lahjaveroon osittaisen sukupolvenvaihdoshuojennuksen, jos kaikki nämä ehdot täyttyvät:

  1. Verotettavaan lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai niiden osa.
  2. Jatkat maatalouden tai maa- ja metsätalouden tai muun yritystoiminnan harjoittamista maatilalla tai yrityksessä, jonka olet saanut lahjana.
  3. Huojennettavaan yritykseen tai maatilaan kohdistuva suhteellinen osa lahjaverosta on yli 850 euroa.

Huojennusta pitää hakea ennen kuin toimitamme verotuksen. Voit pyytää huojennusta lahjakirjassa.

Voit hakea ennakkoratkaisua vastaavasti myös perintöverotukseen, jolloin voit pyytää huojennusta perukirjassa. Lisätietoa sukupolvenvaihdoksesta perintötilanteissa saat syventävästä ohjeesta

Kun jatkat maatila- tai yritystoimintaa, voit hakea pidempää maksuaikaa lahjaveroilmoituksessa tai perukirjassa. Lue lisää perintöveron maksuohjeista

Sukupolvenvaihdostilanteessa yritykselle tai maatilalle määritetään käypä arvo sen hetken mukaan, jolloin omaisuus siirtyy toiselle omistajalle. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköistä myyntihintaa. Näin lahjan käyvän arvon voi määrittää

Jos saat sukupolvenvaihdoshuojennuksen, lahjaveron perusteena on kuitenkin huojennettu arvo eli spv-arvo (sukupolvenvaihdosarvo). Tarkempaa tietoa spv-arvon määrittämisestä saat syventävistä ohjeista:

Tarkempaa tietoa maatilan ja yritysvarallisuuden arvostamisesta on syventävässä vero-ohjeessa Varojen arvostaminen

Huomaa, että pelkkää käypää arvoa varten ei voi hakea ennakkoratkaisua.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022