Siirtohinnoittelua koskevat tilaisuudet

Menneet tilaisuudet


Siirtohinnoittelun asiakasinfo 3.11.2021

Verohallinto järjestää tilaisuuden siirtohinnoitteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Verohallinnon siirtohinnoitteluasiantuntijat esittelevät tilaisuudessa muun muassa seuraavia ajankohtaisia aiheita:

  1. Siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen muutos (HE 188/2021 vp; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (vm.fi))
  2. Vuosikirjapäätökset KHO 2021:66, KHO 2021:73 ja KHO 2021:127
  3. Tietoisku OECD-hankkeista

Siirtohinnoittelun asiakasinfon materiaali 3.11.2021 (pdf)


Siirtohinnoittelun asiakasinfo 14.9.2020


Tilaisuudessa käsitellyt aiheet:

  • Financial transactions -ohjeistus (OECD 11.2.2020 ja VH kannanotto 1.7.2020)
  • OECD:n kansainvälisen elinkeinoverotuksen uudistamista koskeva hanke (ns. digiverohanke)
  • Covid-19 pandemian vaikutukset siirtohinnoitteluun
  • Vuosikirjapäätökset KHO 2020:34 ja KHO 2020:35
  • Cross-border dialogue ja viimeaikaiset kokemukset
  • APA & MAP -katsaus

Siirtohinnoittelun asiakasinfon materiaali 14.9.2020 (pdf)