Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Verotuksen maakohtainen raportointi

Huomioithan:
– verotuksen maakohtaista raporttia käsittelevän syventävän ohjeen päivitetyt luvut 5.3.2 ja 5.3.3 osinkojen ja niihin liittyvien tuloverojen käsittelyn osalta
– uuden XML-skeeman 2.0-version muutokset antaessasi maakohtaisen raportin XML-tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.

Verotuksen maakohtainen raportointi koskee monikansallisia konserneja, joiden konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa.

  • Kun konsernitilinpäätös laaditaan muussa valuutassa kuin euroissa, liikevaihtorajana käytetään ylimmän emoyrityksen kotivaltion lainsäädännössä määritettyä liikevaihtorajaa, joka vastaa noin 750 miljoonaa euroa tammikuun 2015 muuntokurssia käyttämällä.
  • Jos ylimmän emoyrityksen kotivaltiossa ei ole lainsäädäntöä verotuksen maakohtaiselle raportoinnille, 750 miljoonan liikevaihtoraja määritetään muuntamalla konsernitilinpäätöksen laadinnassa käytetty valuutta  euroiksi tammikuun 2015 muuntokurssilla.

Esimerkki: Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan raportointivelvollisia ovat monikansalliset konsernit, joiden liikevaihto on vähintään 850 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 

Verotuksen maakohtainen raportointi jakautuu kahteen eri ilmoitukseen

  • Ilmoitus verotuksen maakohtaisen raportin antajasta eli ilmoitus selvitysvelvollisesta (notification) – koskee kaikkia Suomessa sijaitsevia konserniyrityksiä ja kiinteitä toimipaikkoja.
  • Verotuksen maakohtainen raportti – koskee pääsääntöisesti konsernin ylintä emoyritystä.

Ohje: Verotuksen maakohtainen raportti

Anna ilmoitukset sähköisesti

Jotta voit antaa ilmoituksen selvitysvelvollisesta tai maakohtaisen raportin, tarvitset henkilökohtaisen tunnisteen.

Jos ilmoituksen antaa asianhoitaja, hän tarvitsee Suomi.fi-valtuuden veroasioiden hoito tai veroilmoittaminen. Ilmoitus avautuu kirjautumissivulle. Kirjauduttuasi omilla tunnuksillasi, pääset linkistä suoraan kyseiselle lomakkeelle.

Näin annat ilmoituksen selvitysvelvollisesta

Voit käyttää verkkolomaketta tai antaa ilmoituksen tiedostona.

Kun käytät verkkolomaketta, valitse oikean vuoden lomake. Pääset ensin kirjautumissivulle. Kun olet kirjautunut omilla tunnuksillasi, pääset suoraan lomakkeeseen.

Täyttöohje: Ilmoitus selvitysvelvollisuudesta -verkkolomake

Aiemmin annetut ilmoitukset löydät Tallennetut lomakkeet-palvelusta.

Voit antaa tunnus–tietopari-tiedoston Ilmoitin.fi-palvelussa. Tietuekuvauksen vuosikohtaiset ohjeet ovat kohdassa Ilmoitus selvitysvelvollisesta (CbC ja DAC4).

Näin annat maakohtaisen raportin

Voit käyttää verkkolomaketta tai antaa raportin XML-tiedostona.

Kun käytät verkkolomaketta, valitse oikean vuoden lomake:

Täyttöohje: Verotuksen maakohtainen raportti -verkkolomake

Aiemmin annetut ilmoitukset löydät Tallennetut lomakkeet-palvelusta.

Voit antaa XML-tiedoston Ilmoitin.fi-palvelussa.

Tietuekuvauksien kohdasta Maakohtainen raportti (CbC ja DAC4) saat

  • tekniset soveltamisohjeet (pdf)
  • malliesimerkit xml-tiedostoista

Verotuksen maakohtainen raportti

Ilmoitusvelvollisuudesta vastaa yleensä konsernin ylin emoyritys, joka antaa verotuksen maakohtaisen raportin oman kotivaltionsa veroviranomaiselle 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Suomalaisella konsernin ylimmällä emoyrityksellä on velvollisuus antaa verotuksen maakohtainen raportti Verohallinnolle. Kun ulkomainen konsernin ylin emoyritys on velvollinen antamaan maakohtaisen raportin kotivaltionsa veroviranomaiselle, kyseinen veroviranomainen välittää maakohtaisen raportin Verohallinnolle automaattisesti, jos Suomella on kotivaltion kanssa aktiivinen tietojenvaihtosopimus.

Esimerkki: Konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on Ruotsissa. Konsernilla on Suomessa tytäryritys.

Ruotsalainen emoyritys toimittaa maakohtaisen raportin Ruotsin veroviranomaiselle, joka puolestaan välittää raportin Suomen verohallinnolle. Suomalaisen tytäryrityksen ei tarvitse erikseen laatia maakohtaista raporttia, koska ruotsalainen emoyritys laatii raportin suomalaisen tytäryrityksen puolesta.

Suomalaisen yrityksen ja Suomessa sijaitsevan ulkomaisen yrityksen kiinteän toimipaikan pitää selvittää, onko ylimmällä emoyrityksellä velvollisuus raportoida kotivaltiossaan ja onko Suomella ja kyseisellä kotivaltiolla voimassa oleva tietojenvaihtosopimus. Jos emoyritys ei raportoi kotivaltiossaan tai Suomen ja emoyrityksen kotivaltion välillä ei ole voimassa olevaa tietojenvaihtosopimusta, Suomessa sijaitsevan yrityksen on selvitettävä, onko ylin emoyritys nimennyt konserniyrityksen eli niin sanotun sijaisemoyrityksen antamaan raportin puolestaan. Verohallinnon ohjeissa ja ilmoituksissa sijaisemoyrityksestä käytetään termiä "nimetty selvitysvelvollinen" (Surrogate Parent Entity).

Poikkeustilanteita

Suomalaisella konserniyhtiöllä ja Suomessa sijaitsevalla kiinteällä toimipaikalla on vain poikkeuksellisissa tilanteissa velvollisuus toimittaa verotuksen maakohtainen raportti Verohallinnolle.

Tarkempaa tietoa raportointivelvollisuuden muodostumisesta löydät syventävästä ohjeesta Verotuksen maakohtainen raportti. Termiä toissijainen selvitysvelvollinen käytetään Verohallinnon ilmoituksissa tällaisesta poikkeuksellisesta raportointivelvollisuudesta.

Jos tilanne on epäselvä, selvitä ensisijaisesti ulkomaiselta ylimmältä emoyritykseltä, millä konserniyrityksellä on velvollisuus raportoida. Voit myös ottaa yhteyttä Verohallintoon sähköpostitse: siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Tietojenvaihto eri maiden verohallintojen välillä

OECD ylläpitää listaa aktivoiduista tietojenvaihtosopimuksista, jotka mahdollistavat maakohtaisten raporttien (CbC-raporttien) tietojenvaihdon verohallintojen välillä.

OECD:n lista aktivoiduista tietojenvaihtosopimuksista

Näin saat OECD:n sivustolta listan maista, jotka välittävät tietoja Suomeen:

  1. Valitse "From jurisdiction" -valikosta "Select All".
  2. Valitse "To jurisdiction" -valikosta "Finland".

Näin saat listan maista, joihin Suomi lähettää tietoa:

  1. Valitse "From jurisdiction" -valikosta "Finland".
  2. Valitse "To jurisdiction" -valikosta "Select All".

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2021