Så här lämnar du en alkoholskattedeklaration i MinSkatt

 1. Välj Alla funktioner på ingångssidan.

 2. Gå till Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter. Välj länken Punktskatter.

 3. Välj vid Punktskattedeklarationer Alkoholskattedeklaration.

 4. Välj Deklarera för den period som du vill lämna deklarationen.

 5. Ange vilken typ av verksamhet du har bedrivit under skatteperioden. Du kan på samma deklaration ange uppgifter om flera verksamheter.

  Om du har beställt alkoholprodukter från ett annat EU-land och du har tidigare lämnat en förhandsanmälan visas den i detta skede.

 6. Ändra vid behov kontaktuppgifter för den som lämnar tilläggsuppgifter. När du har angett all information, gå till nästa skede, som är Uppgifter om verksamheten.

 7. Om du bedrivit flera verksamheter under skatteperioden, öppna specifikationen genom att klicka på verksamhetens rubrik. Ange uppgifter för varje verksamhet separat. Om du endast bedrivit en typ av verksamhet öppnas specifikationen automatiskt.

  Om du tidigare lämnat en förhandsanmälan ser du dina uppgifter här. Granska att uppgifterna är korrekta.

 8. Lägg till en ny produkt eller redigera en produkt som redan lagts till genom att välja Öppna specifikation.

 9. Lägg vid behov till en ny produktgrupp genom att välja Lägg till ny. Ange i fönstret som öppnas uppgifterna för de beskattningsbara produkterna och välj OK.

  Uppgifter om produktgrupper som redan lagts till kan redigeras genom att klicka på produktgruppens namn.

 10. När uppgifterna är korrekta, välj OK.

 11. När du har angett all information, gå till nästa skede, som är Förhandsgranska och skicka.

 12. Granska att de uppgifter som du lämnat är korrekta. Vid behov kan du ännu redigera uppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifter är korrekta skicka anmälan.