Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vanliga frågor om beställning av alkohol på nätet

Näthandeln av alkohol intensivövervakas från och med november 2022. Om leveransen av din alkoholbeställning har fördröjts ska du i första hand fråga säljaren om saken. Läs mer: Skatteförvaltningen och Tullen intensifierar övervakningen av alkoholinköp från utländska webbutiker – skatterna till Finland

Enligt skattelagstiftningen får alkohol beställas från utländska webbutiker men man ska sköta skatteförpliktelserna i anslutning till det.  

Intensivövervakningen förlänger leveranstiderna för alkoholdryckerna. Om skatterna på beställningen är obetalda och det enligt myndighetsuppgifter är säljaren som ansvarar för skatterna, stoppar Tullen alkoholdryckerna tills säljarföretaget har betalat skatterna. Om skatterna är obetalda och det däremot är köparen som ansvarar för dem, får köparen dock sin beställning efter utredningarna, men då skickar Skatteförvaltningen också ett beskattningsbeslut om obetalda skatter i efterhand.  

Kontakta säljaren direkt.

Om du inte har lämnat den förutsatta förhandsanmälan om alkoholbeställning och inte betalat säkerheten, är det möjligt att myndigheterna har omhändertagit beställningen. Kunden som har beställt dryckerna får alltså inte automatiskt information från Tullen eller Skatteförvaltningen om huruvida beställningen eventuellt har omhändertagits av säljaren.

Om leveransen av din beställning är flera veckor fördröjd och du inte lyckas utreda saken via säljaren kan du fråga Skatteförvaltningen med ett meddelande i MinSkatt om din beställning omhändertagits. Ange i ditt meddelande exakta uppgifter om din beställning (namn på beställaren, varifrån produkterna beställts, när beställningen gjorts och beställningsnumret).

Tullen stoppar alkoholförsändelser som skickats till Finland och utreder om det har betalats garantier som krävs på dem till Skatteförvaltningen och lämnats förhandsanmälningar om dem.   

Om anmälan och garantin saknas och det enligt myndighetsuppgifterna är säljaren som ansvarar för skatterna fattar Skatteförvaltningen ett beslut om att omhänderta produkterna. Ifall köparen är ansvarig för skatterna på alkoholbeställningen omhändertas beställningen inte utan Skatteförvaltningen skickar ett beskattningsbeslut till köparen i efterhand.   

Köparen och säljaren ska sinsemellan komma överens om återbetalning av pengarna eller hävning av köpet. Det lönar sig alltså att kontakta säljaren om detta. 

Tullen utreder först om det till Skatteförvaltningen har betalats de garantier som krävs och lämnats förhandsanmälningar om alkoholdryckerna. Om anmälningarna och garantierna är i ordning vidarebefordras beställningen till köparen.  

Om anmälan och garantin saknas och det enligt myndighetsuppgifterna är säljaren som ansvarar för skatterna fattar Skatteförvaltningen ett beslut om att omhänderta de beställda produkterna, vilka lagras i Tullens utrymmen.   

Alkoholdryckerna överlämnas till kunden när säljaren har betalat skatterna. När skatterna har betalats kommer säljarföretaget överens om hämtningen av produkterna med Tullen i enlighet med anvisningarna i beskattningsbeslutet. 

Om säljaren inte sköter sin skyldighet att betala skatterna inom 6 månader, har Tullen rätt att förstöra alkoholprodukterna. 

Om anmälan och garantin saknas och det är köparen som ansvarar för skatterna, fortsätter beställningen till köparen och Skatteförvaltningen skickar ett beskattningsbeslut till köparen i efterhand. 

Ansvaret för betalningen av skatterna beror på hur transporten av beställningen har arrangerats. 

Om en utländsk webbutik säljer alkohol och arrangerar transporten av produkterna till Finland eller deltar i att arrangera transporten är det fråga om distansförsäljning och säljaren är då skyldig att betala skatterna. Man deltar i att arrangera transporten om det till exempel finns en länk till transportföretagets webbplats i samband med beställningen från webbutiken.

Om kunden däremot beställer alkohol från en utländsk webbutik och själv arrangerar transporten för sin beställning, är det fråga om distansköp och då svarar köparen för skatterna.   

Den skattskyldige, det vill säga antingen säljaren eller köparen ska lämna en förhandsanmälan och ställa garanti för beställningen hos Skatteförvaltningen innan produkterna skickas till Finland. Garantin motsvarar i praktiken punktskattebeloppet.  

Du kan lämna förhandsanmälan och ställa garanti i MinSkatt. Här finns anvisningar för privatpersoner: Skattebelopp och deklarering för alkohol och tobak 

Om alkohol beställts till Åland från en webbutik i ett EU-land, ska produkterna förtullas på Åland och mottagaren ska betala moms och punktskatt på dem. Tullavgift behöver inte betalas för beställningen eftersom Åland hör till EU:s tullunion.  

Skatteförvaltningen har också tidigare utfört skatterevisioner i efterhand i företag som säljer alkohol på nätet. Till exempel i år har tiotals miljoner euro i obetalda skatter påförts till följd av skatterevisioner. Revisioner som utförs i efterhand tar dock tid.  

Revisioner i realtid kräver resurser och arbetskraft. I år har Tullen och Skatteförvaltningen fått sammanlagt nästan tre miljoner euro från finansministeriet för intensivövervakning av näthandeln av alkohol. 

Enligt Skatteförvaltningens uppskattning har staten förlorat årligen ungefär 80–100 miljoner euro i skatteintäkter på grund av att det inte har betalats skatt på alkoholinköp från utländska webbutiker.  

På alkoholinköp från utländska webbutiker ska det betalas två punktskatter: skatt på alkoholdrycker och skatt på dryckesförpackningar. Storleken på skatten på alkoholdrycken fastställs enligt slag av dryck, etylalkoholhalt och mängd. Beloppet av skatten på alkoholdrycker kan uppskattas med räknaren: Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker 

Punktskatten på dryckesförpackningar är 0,51 cent per liter.  


Exempel: En förpackning med 24 burkar (0,33 l) mellanöl (4,6 %) kostar 13,90 euro i en utländsk webbutik. Punktskatten på mellanölen är 13,15 euro och skatten på dryckesförpackningen på drycker som säljs i burkar är 4,03 euro. Punktskatternas andel är sammanlagt 17,18 euro och sålunda blir det skattepliktiga priset på 24 burkar sammanlagt 31,08 euro. 

I en utländsk webbutik kostar 3 liter rött boxvin (12,5 %) 11,90 euro. Alkoholskatten på vinet är 13,68 euro och skatten på dryckesförpackningen 1,53 euro. Punktskatternas andel är sammanlagt 15,21 euro och det skattepliktiga priset på vinboxen sammanlagt 27,11 euro. 

Tullen stoppar alla uppdagade försändelser som är emot bestämmelserna åtminstone för den tid som de fortsatta utredningarna tar. Beställningen väntar i Tullen under de fortsatta utredningarna. Utredningen kan ta flera dagar.  

Tullen inriktar sin övervakning bland annat med hjälp av riskanalys och stoppar alla uppdagade försändelser som är emot bestämmelserna.  

Dessa försändelser stoppas minst för den tid som de fortsatta utredningarna tar. Skatteförvaltningen fattar beslut om eventuella omhändertaganden. Kan det vara möjligt att skatterna på försändelsen betalats korrekt och att försändelsen därför kunde skickas vidare till din kompis? 

En eventuell returnering av varorna påverkar inte behandlingen av punktskatten på varorna. Alkoholdrycker som förts in i landet emot bestämmelserna beskattas i vilket fall som helst, även om de skulle returneras. 

Skatteförvaltningen fattar beslut om omhändertagande för att säkerställa att obetalda punktskatter betalas. Enligt skattelagstiftningen får alkohol beställas från utländska webbutiker men man ska sköta skatteförpliktelserna i anslutning till det. 

Även om du har betalat momsen i samband med att du köpte produkten, ska punktskatt enligt EU-lagarna betalas till det land där produkterna frisläpps för konsumtion. Det gör man i alla EU-länder. 

Syftet med omhändertagandet är att se till att skattefordringarna blir betalda. Det har man rätt till med stöd av paragraf 103 i punktskattelagen oberoende av vem som äger produkten vid tidpunkten för omhändertagandet. Det lönar sig för kunden att kontakta säljaren vid ett eventuellt omhändertagande av produkterna. 

Uppgifterna på sidan har uppdaterats 10.5.2023 på grund av Skatteförvaltningens nya riktlinjer.

 

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2023