Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Reserveringar från skogsbrukets kapitalinkomster

Du kan göra utgifts- och skadereserveringar från skogsbrukets skattepliktiga kapitalinkomster. Med hjälp av reserveringarna kan du överföra en del av inkomsterna från skogsbruket för utgifter under kommande år.

Fysiska personer, dödsbon och beskattningssammanslutningar som dessa bildar samt samfällda förmåner (samfälld skog) kan göra reserveringar.

Utgiftsreservering

Utgiftsreserveringens syfte är att täcka utgifter som förvärvet av skogsbrukets kapitalinkomster medför under kommande år.

Så här gör du en utgiftsreservering

  1. Räkna ihop kapitalinkomster av skogsbruk från skattedeklarationens punkter 1, 3 och 4

  2. Dra av värdet av leveransarbete och skogsavdraget från summan

  3. Från den kapitalinkomst av skogsbruk som blir kvar kan du göra en utgiftsreservering som är högst 15 %.

  4. Ange utgiftsreserveringen i skattedeklarationen för skogsbruk.

Användning av utgiftsreserveringar

Använd utgiftsreserveringen

  • senast det sjätte året efter att utgiftsreserveringen har gjorts i före detta Uleåborgs och Lapplands län
  • annanstans i Finland senast det fjärde året efter att utgiftsreserveringen har gjorts.

Om utgiftsreserveringen blir oanvänd helt eller delvis ska du ange den som kapitalinkomst för skogsbruket under det sista möjliga användningsåret. Ange utgiftsreserveringen som inkomst oavsett om skogsbruket har årsutgifter eller avskrivningar till ett belopp som motsvarar utgiftsreserveringen.

När du anger utgiftsreserveringen som inkomst beaktas den inte i grunden för beräkningen av det nya skogsavdraget eller utgiftsreserveringen.

Skadereservering för att ersätta skogsskador

Du kan göra en skadereservering om du på grund av en skogsskada har mottagit en försäkrings- eller skadeersättning som utgör kapitalinkomst för skogsbruket.

Så här gör du en skadereservering

  1. Uppskatta det belopp av försäkrings- eller skadeersättningen som du behöver för att förnya den skadade skogen.
  2. Ange detta belopp i skattedeklarationen för skogsbruk.

Ange skadereserveringen som inkomst inom samma tidsramar som utgiftsreserveringen.