Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

2C Skattedeklaration för skogsbruk (3043r)

Du kan deklarera skogsbrukets inkomster och utgifterna som hänför sig till skogsbruket antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Du behöver inte lämna skattedeklarationen för skogsbruk om du under året inte har haft skogsbruksinkomster, avdragsgilla utgifter som hänför sig till skogsbruket eller uppgifter som ska lämnas för uppföljning av skogsavdraget och reserveringarna.

Lämna deklarationen i MinSkatt

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

filöverföring (ilmoitin.fi)

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på första sidan av blanketten. Fyll vid behov även i bilageblanketterna.

Om du begär omprövning för tidigare skatteår, ska du bifoga de blanketter som gäller skatteåren i fråga. I slutet av sidan hittar du blanketterna för år 2021 och 2020.

Sidan har senast uppdaterats 17.2.2023