Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här betalar du skatt på hyresinkomster

Hyresinkomster beaktas automatiskt i din skattesats eller i förskottsskatterna enligt tidigare hyresinkomster. Om du har betalat skatt på hyresinkomster under det föregående året och inkomsterna eller avdragen från hyresinkomsterna inte ändras följande år, behöver du inte göra något.

Om beloppet av hyresinkomster ändras, ska du söka ändring av skattekortet eller förskottsskatten. Om du får hyresinkomst för första gången, ska du lämna uppgifter om hyresinkomsterna för skattekortet eller ansöka om förskottsskatt. Då tas skatten ut vid rätt tidpunkt och du behöver inte betala kvarskatt.

Alternativ 1: Beställ ett nytt skattekort eller höj din skattesats 

Du kan höja din skattesats på t.ex. lön eller pension så att den också täcker skatten som ska betalas på hyresinkomster.
 
Du kan höja skattesatsen på två sätt:

Alternativ 2: Betala som förskottsskatt


Skatteförvaltningen räknar ut betalningsrater för förskottsskatten för dig. Tillsammans med beslutet om förskottsskatt får du anvisningar för hur du ska betala skatten. Betala förskottsskatten under skatteåret i två eller flera rater, beroende på vad det står i beslutet du fick.
 

Det är samma tjänst i vilken du också kan ansöka om skattekort för lön. Vid behov kan du läsa anvisningarna för Så här ansöker du om förskottsskatt

Var ute i god tid om din hyresverksamhet förändras

Om din hyresverksamhet förändras ska du göra ändringar i skattekortet eller förskottsskatten i tid.

Ansök om ändring av skattekortet eller ändring eller avlyftande av förskottsskatten

  • om du får mera eller mindre hyresinkomster än tidigare
  • om uthyrningen avbryts eller upphör.

Om du inte särskilt ansöker om avlyftande av förskottsskatten och du inte betalar den påförda förskottsskatten, kommer du att få en betalningspåminnelse och efter det skickas den obetalda förskottsskatten till utsökning.

Kontrollera hyresinkomster i skattedeklarationen

Då du får den förhandsifyllda skattedeklarationen ska du kontrollera uppgifterna. Om hyresinkomsterna inte syns på skattedeklarationen eller om uppgifterna behöver korrigeras, ska du korrigera dem i MinSkatt senast på den utsatta dagen i skattedeklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021