Fastighetsbeskattningsbeslut

Fastighetsbeskattningsbesluten finns i MinSkatt senast den 16 mars och per post inom mars.

Fastighetsbeskattningsbeslutet innehåller

  • en utredning av fastighetsuppgifterna
  • en beräkning av fastighetsskatten
  • betalningsuppgifterna för fastighetsskatten
  • det personliga slutdatumet för fastighetsbeskattningen.

Granska fastighetsbeskattningsbeslutet i MinSkatt

Läs anvisningen: Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg och brev i MinSkatt

När du får fastighetsbeskattningsbeslutet ska du kontrollera att uppgifterna stämmer. 

I vissa fall får du före fastighetsbeskattningsbeslutet en utredning av de fastighetsuppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen.

Förfallodagarna för fastighetsskatten kan ändras

För de flesta kunder infaller förfallodagarna för fastighetsskatten 6.8.2021 och 6.10.2021. Dina egna förfallodagar framgår av fastighetsbeskattningsbeslutet. Om du korrigerar fastighetsbeskattningsbeslutet kan förfallodagarna för fastighetsskatten flyttas framåt i tiden.

Om du korrigerar uppgifter i fastighetsskattedeklarationen får du ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut. Även förfallodagarna för fastighetsskatten flyttas då sannolikt framåt. De nya förfallodagarna ser du i det nya fastighetsbeskattningsbeslutet.

Om du inte korrigerar fastighetsbeskattningsbeslutet gäller det fastighetsbeskattningsbeslut och de förfallodagar för fastighetsskatt som du fick på våren.

Vanliga frågor

Du får ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut med betalningsuppgifterna före utgången av oktober i MinSkatt och per post. Förfallodagarna för fastighetsskatten flyttas sannolikt till en senare tidpunkt och även fastighetsskattebeloppet kan ändras.

Ja, du får om ändringarna gäller en fastighet ni äger tillsammans. Ni får fastighetsbeskattningsbesluten med betalningsuppgifterna före utgången av oktober i MinSkatt och per post.

Förfallodagarna för fastighetsskatten flyttas sannolikt till en senare tidpunkt och även fastighetsskattebeloppet kan ändras.

 

Nej, du får inget nytt fastighetsbeskattningsbeslut. Ändringar som skett 2020 påverkar först fastighetsskatten för 2021. De ändringar som du angett visas först i fastighetsbeskattningsbeslutet för 2021. Du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2021.

Du får inte ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut. Åkern hör till sådan mark som inte är fastighetsskattepliktig. Av denna orsak visas inte åkern i fastighetsbeskattningsbeslutet.