Så här beräknas fastighetsskatten

Fastighetsskatten beräknas enligt fastighetens värde. I fastigheten ingår dess byggnader och mark. Deras värde fastställs utifrån finansministeriets och Skatteförvaltningens bestämmelser.

Fastighetsskatten beräknas så att man multiplicerar fastighetens värde med fastighetsskattesatsen. Fastighetsskattesatsen fastställs av kommunen.

Byggnader, mark eller bådadera tillsammans bildar en fastighet

  • Byggnadernas värde grundar sig på deras egenskaper. Skattebeloppet beräknas med en skattesats som kommunen har fastställt för byggnaderna. Fastställande av värdet på byggnader
  • Markens värde grundar sig på markens areal och typ. Skattebeloppet för mark beräknas med en skattesats som kommunen har fastställt för marken. Fastställande av värdet på mark