Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Sähkövähennys ā€“ voit saada vähennyksen suurten sähkökulujen perusteella

Voit saada verotuksessa sähkövähennyksen, jos vakituisen asuntosi sähkölaskut ovat suuret. Kyseessä on väliaikainen vähennys sähkön korkeiden hintojen vuoksi. Vähennyksen voi saada vain tammi–huhtikuulta 2023.

Paljonko vähennys on?

Jos sähköenergian kulut 4 kuukaudelta ovat yhteensä yli 2 000 euroa, voit saada sähkövähennyksen. Sähkövähennys on 60 % niistä tammi–huhtikuun sähköenergian kuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa.

Laske vähennyksen määrä laskurilla

 • Vähennys on korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohden. Vähennys on siis sähkönkäyttöpaikkakohtainen, ei henkilökohtainen. Esimerkiksi samassa asunnossa asuvat puolisot voivat saada vähennystä yhteensä enintään 2 400 euroa.
 • Jos sinulla on samanaikaisesti käytössä useampi vakituinen asunto, vähennys myönnetään vain yhdestä, pääasiallisesta asunnosta. Vapaa-ajan asunnon sähköenergiakuluista ei saa vähennystä.
 • Täyden vähennyksen saat, jos sähköenergian kulut ovat 4 kuukaudelta 6 000 euroa. 
 • Sähkövähennyksellä ja muilla kotitalousvähennyksillä on yhteinen 100 euron omavastuu. Jos et tee muita kotitalousvähennyksiä, omavastuu vähennetään sähkövähennyksestä. Sähkövähennys ei vaikuta kotitalousvähennykseen oikeuttaviin töihin tai enimmäismääriin.
 • Voit jakaa sähkövähennyksen asuinkumppanisi kanssa, jos olette molemmat maksaneet sähkökuluja.

Esimerkki: Vakituisen asuntosi sähköenergialaskut ovat yhteensä 3 000 euroa tammi–huhtikuussa 2023 käytetystä sähköstä. Sähkövähennys lasketaan siitä sähköenergian arvonlisäverollisesta hinnasta, joka ylittää 2 000 euron rajan eli tässä tapauksessa 1 000 eurosta. Vähennys on 60 % x 1 000 e = 600 e. 
Jos et tee muuta kotitalousvähennystä, 600 eurosta menee ensin 100 euron omavastuu. Saat sähkövähennystä 500 euroa.

Esimerkki: Asut avopuolisosi kanssa vakituisesti hänen omistamassaan omakotitalossa. Sen sähköenergialaskut ovat tammi–huhtikuussa 2023 yhteensä 3 000 euroa. Jos jaatte sähköenergialaskujen kulut, molempien pitää hakea sähkövähennystä omasta osuudestaan.
Vähennyksen saa niistä sähköenergian kuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa, eli 1 000 eurosta. Jos jaatte sähkölaskut ja vähennyksen puoliksi, molemmille jää vähennettäviksi kuluiksi 500 euroa. Vähennys on 60 prosenttia siitä eli kummallekin 60 % x 500 e = 300 e.
Omavastuu on henkilökohtainen, joten molemmilta menee ensin 100 euron omavastuu, jos teillä ei ole muuta kotitalousvähennystä. Omavastuun jälkeen saatte molemmat vähennystä 200 euroa.

Toimi näin, kun haet sähkövähennystä

1

Tarkista sähkölaskusi

Laske yhteen 4 kuukauden sähköenergian kulut ajalta 1.1.–30.4.2023. Maksuajankohdalla ei ole merkitystä, kunhan se on vuonna 2023.  

Jos et ole vielä saanut tammi-huhtikuun laskuja, voit arvioida 4 kuukauden kulut viimeisimmän sähkölaskusi perusteella.

Laske kuluihin sähköenergian arvonlisäverollinen hinta sekä sähköenergian perusmaksu. Sähkönsiirrosta ei voi saada sähkövähennystä, joten älä laske sähkönsiirron perusmaksua äläkä muita sähkönsiirtokuluja mukaan. Selvitä tarvittaessa sähköyhtiösi kanssa, mitä eri maksut laskullasi tarkoittavat.

Huom. Vähennys lasketaan tammi–huhtikuun aikana käytetystä sähköstä. Älä laske kuluihin joulukuun sähkölaskua, vaikka laskun maksupäivä olisikin tammikuun puolella. Toisaalta lisää huhtikuun lasku, vaikka laskun maksupäivä olisikin toukokuussa. 

Jos sähköenergian kulut 4 kuukaudelta ovat yli 2 000 euroa, voit saada sähkövähennystä.

2

Hae vähennys verokortille

Saat vähennyksestä hyödyn jo vuoden 2023 aikana, kun ilmoitat vähennyksen verokortillesi. Silloin veroprosenttisi pienenee loppuvuodeksi.

Kun muutat verokorttia alkuvuonna 2023

Voit tehdä verokorttimuutoksen arvioimalla 4 kuukauden sähköenergian kulut heti 1.1.2023. 

Kun tiedät myöhemmin toteutuneet sähköenergiakulut, tee vielä uusi verokorttimuutos, jossa korjaat aiemmin tekemäsi arvion. Silloin veron määrä on mahdollisimman oikea etkä joudu maksamaan mahdollisia mätkyjä jälkikäteen, jos sähkökulut ovatkin arvioitua pienemmät. Korjaa toteutuneet energiakulut viimeistään esitäytettyyn veroilmoitukseen vuoden 2024 keväällä. 

Kun muutat verokorttia myöhemmin vuoden 2023 aikana

Voit tehdä verokorttimuutoksen myös myöhemmin vuoden 2023 aikana, kun olet saanut alkuvuoden sähkölaskut eli tiedät jo tammi-huhtikuun sähköenergiakulut. Silloin voit tehdä verokorttimuutoksen toteutuneiden sähköenergiakulujen mukaan. 

Näin haet sähkövähennystä OmaVerossa

Katso muut tavat muuttaa verokorttia

3

Tarkista ja täydennä esitäytetty veroilmoitus keväällä 2024

Jos olet tehnyt verokorttimuutoksen vuoden 2023 aikana ja hakenut sähkövähennystä, vähennys näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tarkista ja korjaa veroilmoitusta tarvittaessa.

Jos et ole ilmoittanut vähennystä verokortille, lisää vähennys veroilmoitukselle. Vähennys otetaan huomioon verotuspäätöksessäsi, jonka saat lokakuun loppuun mennessä.

Sähkövähennystä ei saa heti palautuksena pankkitilille

Kun ilmoitat sähkövähennyksen verokortille, vähennys pienentää veroprosenttiasi loppuvuodeksi. Vähennystä ei saa siis heti palautuksena pankkitilille

Esimerkki. Arvioit edellisen sähkölaskusi perusteella, että sähköenergian kulusi ovat tammi-huhtikuussa 3 000 euroa. Saat sähkövähennystä (3 000 e – 2 000 e) x 60 % = 600 euroa. Koska sinulla ei ole muuta kotitalousvähennystä, summasta vähennetään vielä omavastuu 100 euroa.
Ilmoitat 600 euron sähkövähennyksen verokortillesi alkuvuonna 2023. Et saa sähkövähennystä palautuksena pankkitilillesi, vaan vähennys pienentää veroprosenttiasi loppuvuodelle. 

Riittävätkö verosi sähkövähennykseen?

Sähkövähennys tehdään suoraan veroista. Joskus sähkövähennys voi olla suurempi kuin verojen määrä. Jos verosi eivät riitä sähkövähennyksen tekemiseen, Verohallinto vähentää yli jääneen osuuden puolisosi veroista. Omien verojen määrää voi arvioida veroprosenttilaskurilla.

Katso esimerkkikuva veroprosenttilaskurin lopputuloksesta.

Voit käyttää  veron arvioinnissa tukena myös vuoden 2023 verokortin mukana tullutta ennakkoperinnän päätöstä, jotka näet OmaVerosta: Valitse välilehti Yhteydenpito ja sen jälkeen kohdasta Päätökset ja kirjeet linkki Avaa päätökset ja kirjeet.

Tarkkoja rajoja ei voi määritellä, koska tulorajaan vaikuttaa esimerkiksi se, saatko palkkaa, eläkettä vai etuustuloja; missä kunnassa asut, minkä ikäinen olet, maksatko kirkollisveroa ja mitä vähennyksiä sinulla on verotuksessasi. Lisäksi sinulla  voi olla pääomatuloja, joista syntyy veroja.

Tässä on lueteltu siis vain suuntaa-antavia rajoja. Arvioi oma veron määräsi esimerkiksi veroprosentilaskurilla.

Palkansaaja

Veroa alkaa mennä keskimäärin esimerkiksi

 • Helsingissä, kun palkkatulot ylittävät n. 18 600 euroa
 • Mikkelissä, kun palkkatulot ylittävät n. 16 900 euroa

Täyden sähkövähennyksen voi saada, kun sähköenergiamenot ylittävät 6 000 euroa ja palkkatulot ovat keskimäärin

 • Helsingissä n. 28 320 euroa
 • Jyväskylässä n. 26 700 euro
 • Mikkelissä n. 25 400 euroa

Eläkeläinen

Veroa alkaa kertyä silloin, jos eläke ylittää 12 882 euroa Manner-Suomessa. Ahvenanmaalla raja on 10 360 euroa.

Täyden sähkövähennyksen voi saada, kun sähköenergiamenot ylittävät 6 000 euroa ja eläketulot ovat keskimäärin

 • Helsingissä 19 180 euroa
 • Jyväskylässä 18 500 euroa
 • Mikkelissä 18 050 euroa.

Katso lisää esimerkkejä veron määrästä eri tulotasoilla

Jos verosi eivät riitä sähkövähennykseen, hae Kelalta sähkötukea

Jos maksettavia veroja ei ole niin paljon, että voisit saada sähkövähennyksen, kannattaa hakea Kelan myöntämää sähkötukea. Katso lisätietoa sähkötuesta Kelan sivuilta.

Huom. Sähkövähennystä ei myönnetä, jos saat samojen kustannusten perusteella Kelan sähkötukea tai sähkökustannusten perusteella toimeentulotukea. Sama koskee muuta välitöntä avustusta valtion tai muun julkisyhteisön varoista. Verohallinto saa Kelalta tiedot sähkötuen saajista.

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys täydentää Verohallinnon myöntämää sähkövähennystä ja Kelan maksamaa sähkötukea. Hyvitys koskee 1.11.2022 - 28.2.2023 ostettua sähköä.

Kela tai Verohallinto ei vastaa sähköhyvityksen myöntämisestä, vaan sähköyhtiöt vähentävät summan automaattisesti suoraan sähkölaskusta. 

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys ei vaikuta Verohallinnon sähkövähennyksen määrään. Vaikka saisit sähköyhtiöltä sähköhyvitystä, voit silti saada täysimääräisen sähkövähennyksen. Sähköenergian hinnasta ei siis vähennetä sähköhyvitystä.

Lue lisää: Lait takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä ja sähkölaskujen maksuaikojen pidentämisestä voimaan

Maatalouden tai elinkeinotoiminnan kuluista ei saa sähkövähennystä

Jos sinulla on yhteinen sähkömittari kodin ja maatalouden tai elinkeinotoiminnan tilojen kanssa, sinun pitää jakaa sähköenergiamenot niiden välillä. Vähennä maatalouden osuus sähköstä maatalouden tulostasi ja elinkeinotoiminnan osuus elinkeinotoiminnan tulostasi. Muista sähköenergiakuluista voit saada sähkövähennyksen normaalisti.

Sama koskee myös tulonhankkimistoimintaa: jos esimerkiksi vuokraat osaa omasta kodistasi, et voi vähentää samoja sähkökuluja sekä vuokratuloista että sähkövähennyksenä.

Usein kysyttyä sähkövähennyksestä

Lue usein kysyttyjä kysymyksiä sähkövähennyksestä

Sivu on viimeksi päivitetty 9.3.2023