Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Alijäämähyvitys - Verohallinto tekee vähennyksen puolestasi

Alijäämähyvitys on vähennys, jonka Verohallinto tekee automaattisesti ansiotulojen verosta, jos olet siihen oikeutettu. Voit saada alijäämähyvitystä, jos pääomatuloista tehtävät vähennykset ovat suuremmat kuin pääomatulosi.

Alijäämä syntyy esimerkiksi silloin, kun pääomatuloista vähennettävät kulut ovat suuremmat kuin tulot, esimerkiksi vuokra-asunnon remonttikulut ovat suuremmat kuin vuokratulot.

Osa tästä pääomatulojen alijäämästä vähennetään ansiotulojen, esim. palkkatulojen veroista alijäämähyvityksenä.

Jos saat alijäämähyvitystä, se näkyy verotuspäätöksessäsi kohdassa Veroista ja maksuista tehtävät vähennykset.

Kuinka paljon alijäämähyvitys on?

Hyvitys on 30 % alijäämästä.

Alijäämähyvitystä voi saada enintään 1 400 euroa vuodessa.

Jos sinulla on alaikäisiä lapsia, hyvityksen enimmäismäärään tehdään lapsikorotus:

 • Jos sinulla tai teillä puolisosi kanssa yhdessä on alaikäinen lapsi, enimmäismäärää korotetaan 400 euroa. Silloin alijäämähyvitys on enimmillään 1 800 euroa.
 • Jos lapsia on kaksi tai enemmän, korotus on yhteensä 800 euroa. Silloin alijäämähyvitys on enimmillään 2 200 euroa.

Ei tarvitse. Verohallinto myöntää automaattisesti lapsikorotuksen ensisijaisesti sille puolisolle, jonka ansiotulojen valtion tulovero on suurempi. 

Jos haluatte, että lapsikorotus tehdään pienempituloisella puolisolla, sitä on vaadittava veroilmoituksen yhteydessä. Ilmoita silloin kohdassa "Alijäämähyvitys ja sen lapsikorotus", kuinka monesta lapsesta vaadit korotusta omassa verotuksessasi.

Lapsikorotusta voit vaatia

 • OmaVerossa kohdassa Muut vähennykset – Alijäämähyvityksen lapsikorotus ja siirto puolisolle
 • lomakkeella 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Jos lapsia on enemmän kuin yksi, voit jakaa lapsikorotuksen puolisosi kanssa niin, että molemmat saavat 400 euron lapsikorotuksen. Korotus on jaettava tasan. Sitä ei voi jakaa niin, että toinen puoliso saisi esimerkiksi 200 euroa ja toinen 600 euroa.

Jos olette eronneet tai asutte erillänne puolisosi kanssa, oikeus lapsikorotukseen on vain sillä vanhemmalla, joka on lähivanhempi.

Et menetä. Jos sinulla on puoliso ja hänen alijäämähyvityksensä jää alle 1 400 euron, sinulle siirretään häneltä käyttämättä jäävä osuus enimmäismäärästä (= 1 400 e - käytetty alijäämähyvitys).

Muussa tapauksessa sinulle vahvistetaan pääomatulolajin tappio, joka vähennetään pääomatuloistasi seuraavien 10 vuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloja syntyy. Pääomatuloja ovat esimerkiksi osakkeiden tai rahasto-osuuksien myyntivoitot, osinkotulot ja vuokratulot.

Alijäämähyvityksen voi siirtää puolisolle

Verotuksessa puolisollesi voidaan siirtää

 • alijäämähyvityksen enimmäismäärästä se osa, joka jää käyttämättä omassa verotuksessasi. Tämän Verohallinto tekee automaattisesti eikä sitä tarvitse erikseen vaatia.
 • alijäämähyvitys, jota ei voida vähentää omassa verotuksessasi. Näin käy silloin, jos sinulla ei ole ansiotuloista määrättäviä veroja tai verot eivät riitä koko alijäämähyvityksen vähentämiseen. Tätä sinun on halutessasi vaadittava veroilmoituksessa. Tee vaatimus
  • OmaVerossa kohdassa Muut vähennykset – Alijäämähyvityksen lapsikorotus ja siirto puolisolle
  • lomakkeella 50B, Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset, kohdassa Alijäämähyvitys ja sen lapsikorotus.
  • Vaatimus on tehtävä viimeistään ennen kuin verovuoden verotuksesi päättyy.
  • Jos et vaadi alijäämähyvityksen siirtoa puolisolle, sinulle vahvistetaan pääomatulolajin tappio, joka vähennetään pääomatuloistasi seuraavien 10 vuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloja syntyy.

Esimerkki: Matilla ja Maijalla on yksi yhteinen alaikäinen lapsi. Matin ansiotuloista menevän veron määrä on 15 000 euroa. Matin pääomatulojen alijäämä on 11 000 euroa. Maijalla ei ole lainkaan pääomatulojen alijäämää.

Alijäämähyvityksen osuus, eli 30 % Matin pääomatulojen 11 000 euron alijäämästä olisi 3 300 euroa. Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on kuitenkin 1 400 euroa. Maijan alijäämähyvitys (1 400 euroa) siirretään Matin hyväksi, koska Maijalla ei ole lainkaan pääomatulojen alijäämää.

Myös alijäämähyvityksen lapsikorotus huomioidaan Matin verotuksessa. Matin alijäämähyvityksen enimmäismääräksi tulee siis 3 200 euroa (oman alijäämähyvityksen enimmäismäärä 1 400 e + puolisolta käyttämättä jäänyt 1 400 e + lapsikorotus 400 e).

Tämä 3 200 euroa vähennetään alijäämähyvityksenä Matin ansiotulojen verosta. Matin ansiotuloista menee veroa 11 800 euroa (15 000 e - 3 200 e).

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024