Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Maatalouden luovutusvoitot

Jos maatalouden varoihin kuuluvia arvopapereita myydään, myynnistä saatavat voitot ovat kokonaan pääomatuloa. Jaettavasta maatalouden yritystulosta on siis pääomatuloa vähintään määrä, joka saadaan luovutusvoittoina maatalouden varoihin kuuluvista arvopapereista.

Maatalouden muun käyttöomaisuuden (esimerkiksi koneiden ja rakennusten) luovutusvoitot eivät vaikuta pääomatulon määrään.

Luovutusvoitolla tarkoitetaan erotusta, joka saadaan, kun myyntihinnasta tai muusta luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamatta oleva hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta vähennetään niin sanottu hankintameno-olettama jos se on suurempi.

Maatilan tai sen osan luovutusvoitto

Maatilan tai sen osan luovutukseen sovelletaan luovutusvoittoja koskevia tuloverolain säännöksiä. Luovutusvoitto verotetaan maataloudenharjoittajan pääomatulona. Sitä ei lasketa mukaan maatalouden tulokseen. Maatilan tai sen osan luovutuksen yhteydessä myös rakennuksista ja rakennelmista saadut voitot verotetaan maataloudenharjoittajan pääomatulona.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.4.2013