Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Maatalouden nettovarallisuus

Maatalouden nettovarallisuus saadaan, kun maatalouden varoista vähennetään maatalouden velat. Nettovarallisuuden perusteella maatalouden yritystulo jaetaan pääomatuloksi ja ansiotuloksi.

Pääomatulo-osuutta on 20 %:n vuotuinen tuotto edellisen vuoden nettovarallisuudelle. Yritystulosta lasketaan ensin pääomatulo-osuuden määrä, ja jäljelle jäävä osuus on ansiotuloa. Jos maatalouden velat ovat suuremmat kuin varat, nettovarallisuutta ei jää. Silloin maatalouden tulo verotetaan kokonaan ansiotulona.

Mitä maatalouden varoihin lasketaan?

Maatalouden nettovarallisuuteen luetaan mukaan vain maatalouteen kuuluvat varat. Maataloudenharjoittajan yksityistalouden varoja ei oteta huomioon.  Maatalouden varoja voivat olla muun muassa:

 • kiinteistöt
 • tuotantorakennukset
 • maatalouskoneet ja kalusto
 • tavarat
 • maatalouteen liittyvät osakkeet ja osuudet.

Mitä varoja ei oteta huomioon?

Kun nettovarallisuutta lasketaan, maatalouden varoihin ei lueta mukaan esimerkiksi

 • rahavaroja ja saamisia
 • maatilaan kuuluvien kiven-, soran-, saven- ja turpeenottopaikkojen tai muiden vastaavien arvoa, jos niitä käytetään muuhun kuin maa- tai metsätalouden omiin tarpeisiin
 • maataloustuotantoa varten pidettäviä kotieläimiä (näihin eläimiin kohdistuvat velat kuitenkin vähennetään nettovarallisuutta laskettaessa)
 • metsätalouden varoja.

Maatalouden velat otetaan huomioon

Kun maatalouden nettovarallisuutta lasketaan, varoista vähennetään velat. Huomioon otetaan vain maatalouteen kuuluvat velat. Maataloudenharjoittajan yksityistalouden velkoja ei lueta mukaan.

Minkä ajankohdan nettovarallisuutta käytetään?

Maatalouden tulon jakamiseen käytetään normaalisti edellisen verovuoden maatalouden nettovarallisuutta. Jos maatalouden harjoittaminen on aloitettu vasta verovuonna, yritystulon jakamisessa käytetään ensimmäisen verovuoden nettovarallisuutta.

Miten maatalouden palkat vaikuttavat?

Pääomatulo-osuutta laskettaessa maatalouden nettovarallisuuteen lisätään 30 % maatalouden maksetuista palkoista. Huomioon otetaan ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka on maksettu verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Pääomatulo-osuuden määräytymiseen vaikuttavat:

 • maatalouden nettovarallisuus verovuotta edeltäneen verovuoden lopussa
 • maatalouden palkat, jotka on maksettu verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Jos maataloudenharjoittaja on ilmoittanut maatalouden veroilmoituksella palkkamenot, Verohallinto lisää 30 % palkoista nettovarallisuuteen.

Maataloudenharjoittaja ei voi vähentää maatalouden menona palkkaa, joka on maksettu hänelle itselleen, puolisolle tai lapselle, joka ei ennen verovuotta ole täyttänyt 14 vuotta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.1.2021