Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Maataloudenharjoittajan tappiot

Maatalouden tappio voidaan joko vahvistaa tulolähteen tappioksi tai siirtää vähennettäväksi pääomatuloista.

Maatalouden harjoittamisesta saatu tulo kuuluu maatalouden tulolähteeseen. Kaikki verovelvollisen harjoittama maatalous muodostaa yhden maatalouden tulolähteen. Jos verovelvollisella on useampia maatiloja, eri maatiloilta saadut tulot yhdistetään.

Tappio vahvistetaan maatalouden tulolähteen tappioksi

Maatalouden tappio vahvistetaan maatalouden tulolähteeseen, ellet ole erikseen vaatinut, että tappio vähennetään tappiovuoden pääomatuloista.

Maatalouden tulolähteeseen vahvistettu tappio vähennetään maatalouden tuloksesta seuraavien 10 verovuoden aikana. Aiempien vuosien vahvistetut tappiot vähennetään ennen kuin maatalouden tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi.

Tappion voi myös siirtää vähennettäväksi saman vuoden pääomatuloista

Voit myös valita, siirrätkö verovuoden maatalouden tappion vähennettäväksi osittain tai kokonaan pääomatuloistasi. Vähentämistä on vaadittava maatalouden veroilmoituksella ennen kuin verovuodelta toimitettava verotus päättyy. Verotuksen päättymispäivä on jatkossa henkilökohtainen. Näet sen OmaVerosta ja verotuspäätöksestäsi. Verotus voi päättyä toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Tappio vähennetään pääomatuloista tulonhankkimismenojen jälkeen mutta ennen korkoja.

Jos maatalouden tappio on vahvistettu maatalouden tulolähteen tappioksi, sitä ei voi myöhemmin vähentää pääomatuloista. Poikkeus on tilanne, jossa lopetat maatalouden harjoittamisen. Silloin myös maatalouden vahvistetut tappiot voi vähentää pääomatuloistasi.

Tappio voidaan jakaa puolisoiden kesken

Jos puolisot harjoittavat maataloutta yhdessä, heillä on oikeus vaatia, että maatalouden verovuoden tappio vähennetään kokonaan tai osittain heidän pääomatuloistaan. Puolisoiden on tehtävä vaatimus yhdessä ennen verotuksen päättymistä. Vaatimuksen voi tehdä maatalouden veroilmoituksella.

Pääomatuloista vähennettävä tappio jaetaan puolisoiden kesken heidän maatalouden veroilmoituksella ilmoittamiensa työpanosten mukaisessa suhteessa.

Oletko saanut maatalouden tuloa myös yhtymästä tai puolison maataloudesta?

Jos sinulla on osuus elinkeino- tai maatalousyhtymässä, myös osuutesi yhtymän maatalouden tulosta lasketaan mukaan maatalouden tulolähteeseen. Samoin puolisolta saamasi maatalouden tulo lasketaan mukaan maatalouden tulolähteeseen.

Omasta maataloudesta syntynyt verovuoden tappio tai aikaisemmin vahvistettu tappio vähennetään yhtymästä saadusta maatalouden tulosta. Jos saat tuloa puolisosi maataloudesta, tappiosi verovuodelta tai aikaisemmilta vuosilta vähennetään myös tästä tulosta.

Kun verovuoden elinkeinotoiminnan tappio on vähennetty näistä tuloista, jäljelle jäänyt tappio joko vahvistetaan maatalouden tulolähteen tappioksi tai siirretään vaatimuksestasi vähennettäväksi pääomatuloista.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.2.2020