Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Harrastusluonteinen toiminta

Toiminta on harrastusluonteista, jos sitä ei harjoiteta vakaassa ansiotarkoituksessa. Harrastusluonteisesta toiminnasta on syytä pitää erillisiä menojen ja tulojen muistiinpanoja.

Harrastustoiminnan tappiota ei voida vahvistaa maatalouden tulolähteen tappioksi tai vaatia vähennettäväksi pääomatuloista, vaan tappiota pidetään elinkustannusten luonteisena. Vähentämättä jääneet menot huomioidaan kuitenkin myöhempinä vuosina saman harrastustoiminnan tuloja verotettaessa.

Hevoset

Yksinomaan kilpailutarkoituksessa tapahtuva ravi- ja ratsuhevosten pitäminen, johon ei liity hevosten kasvatustoimintaa, on yleensä vähäisessä määrin harjoitettuna (1-2 hevosta) ja tappiollisena katsottava yksityistalouteen kuuluvaksi harrastustoiminnaksi.

Harrastusluontoisesta toiminnasta on yleensä menoja enemmän kuin tuloja. Jatkuvasti useiden vuosien ajan tappiota tuottanutta toimintaa pidetään yleensä harrastustoimintana. Harrastukseksi katsotaan melko laajakin toiminta, jos ansiotarkoitusta ei ole havaittavissa usean vuoden toiminnan jälkeenkään.

Jos toiminta on laajaa, hevoskasvatus katsotaan useimmiten maatalouteen kuuluvaksi. Ratsastustoiminta ja hevosten tallipaikkojen pitäminen voi olla maatalouteen liittyvää toimintaa. Usein toimintaa harjoitetaan maatalouteen liittyvän maatilamatkailun yhteydessä. Jos toiminta organisatorisesti tai muutoin järjestetään maataloudesta erillisenä tai maatilalla ei harjoiteta varsinaista tuotannollista maataloustoimintaa, katsotaan toiminta erilliseksi liiketoiminnaksi ja tulo verotetaan elinkeinotoiminnan tulona.

Jos hevostoiminta verotetaan maatalouden tai elinkeinotoiminnan tulona, se on arvonlisäverollista toimintaa. Välittömien kilpailukulujen (esim. matkat, kilpailuvarusteet, osallistumismaksut) sisältämää arvonlisäveroa ei kuitenkaan saa vähentää, koska palkintorahat ovat arvonlisäverottomia.

Vähäinen viljely

Hyvin pienimuotoinen tai hyvin pienillä peltoaloilla (yleensä alle 3 ha) harjoitettu vähäinen viljely, joka on jatkuvasti tappiollista, voidaan katsoa harrastustoiminnaksi. Näillä tiloilla viljely on pidemmälläkin aikavälillä kannattamatonta, eikä sitä siten voida pitää vakaassa ansiotarkoituksessa harjoitettuna toimintana. Jos toimintaa harjoitetaan vakaassa ansiotarkoituksessa, ei pelkästään pieni peltoala tai vähäinen erityisviljely ole este menojen vähentämiselle. Uusi toiminta saattaa olla alkuvuosina tappiollista.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2017