Familjevårdares beskattning

Kommunen eller samkommunen betalar till familjevårdare

  • ett vårdarvode
  • kostnadsersättningar
  • resekostnader som faktureras separat

Dessa inkomster beskattas som arbetsersättning. Arbetsersättning är förvärvsinkomst.

Som familjevårdare kan du dra av utgifter som hänför sig till den som omfattas av familjevård på två olika sätt:

  1. Du kan som utgifter för förvärv av inkomst dra av samma belopp som kommunen har betalat till dig i kostnadsersättning eller
  2. Du kan dra av de faktiska utgifterna.

Välj på vilket sätt du drar av kostnadsersättningarna och läs skattedeklarationsanvisningen: