Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utgifter för förvärv av inkomst

Med utgifter för förvärv av inkomst avses kostnader som du haft för att få dina löneinkomster. Sådana kostnader är t.ex. kostnader för arbetsrum, egna verktyg och facklitteratur.

Kostnaderna för förvärv av inkomst dras av från löneinkomsterna, och de minskar beloppet av beskattningsbar förvärvsinkomst. Om du har löneinkomster beviljas du automatiskt avdraget på 750 euro. Skatteförvaltningen gör avdraget för dig. Avdraget kan dock inte vara större än din löneinkomst.

Om dina kostnader för förvärv av inkomst överstiger 750 euro under året, ska du själv ange dem i sin helhet. Dra inte av självriskandelen.

Så här deklarerar du avdraget för förvärv av inkomst

Vilka kostnader kan jag få avdrag för?

Du kan få avdrag för förvärv av inkomst för

Du får inte avdrag för dessa kostnader

Du får dra av kostnaderna för munskydd om du köpt dem själv

Du får dra av kostnaderna för munskydd som kostnader för förvärvande av inkomst för perioden 1.1–14.4.2022 om du har behövt munskydd i arbetet och din arbetsgivare inte har skaffat sådana för dig.

Rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd (THL) om att använda munskydd har varit i kraft 13.8.2020–14.4.2022. Efter detta kan du inte längre dra av kostnaderna för munskydd i beskattningen.

Övriga kostnader för förvärv av inkomster som du får dra av vid beskattningen

Du får dra av medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor som kostnader för att förvärva inkomst. Vi får i regel uppgifterna om dina medlemsavgifter direkt från fackförbunden och arbetslöshetskassorna. Kontrollera i din förhandsifyllda skattedeklaration att uppgifterna är rätt. Om du själv sköter betalningen av medlemsavgifterna ska du ange dem på skattedeklarationen när du får den hem för kontroll.

Också resor mellan bostaden och arbetsplatsen är avdragbara kostnader i beskattningen. Dessa kostnader ska du själv deklarera.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023