Asylsökande – på detta sätt ansöker du om skattekort för arbete

Du kan arbeta i Finland efter 3 eller 6 månader från att du har lämnat in din asylansökan. Kontrollera din rätt att arbeta på Migrationsverkets webbplats

1

FYLL I ANSÖKAN OM SKATTEKORT

Fyll i blankett 5042r och skriv ut den. Du kan också få blanketten från skattebyrån. Fyll gärna i blanketten på förhand.

Fyll i åtminstone

  • personuppgifterna (bland annat namn, födelsedatum, adress)
  • din ankomstdag till Finland
  • den dag du börjar arbeta
  • arbetsgivarens namn om du vet det
  • en uppskattning av lönen för hela året.
2

BESÖK SKATTEBYRÅN

Ta med dig till skattebyrån

  • en ansökan om skattekort som du har fyllt i
  • invånarkortet från förläggningen för asylsökande – för din identifiering
  • pass om du har ett
  • arbetsavtal om du har ett.

Om du ännu inte har ett arbetsavtal ska du uppskatta hur mycket lön du kommer att få under detta år. Berätta också var du ska arbeta eller vem som sysselsätter dig.

Sök närmaste skattebyrå

På skattebyrån får du också en konstgjord beteckning

Som asylsökande kan du inte få en finländsk personbeteckning. Du får en konstgjord personbeteckning för din identitet. Denna personbeteckning gäller bara på skattebyrån. Den duger inte till exempel på banken.

Med den konstgjorda personbeteckningen får du också ett skattenummer. Du behöver ett skattenummer om du arbetar på en byggarbetsplats. Läs mer om skattenumret