Besittningsrättens värde vid gåvobeskattningen

På besittningsrättens värde inverkar för hur lång tid besittningsrätten förbehålls, dvs. för livstid eller visstid.

Anteckna i gåvoskattedeklarationen om gåvogivaren har förbehållit sig besittningsrätten till gåvan. Skatteförvaltningen gör ett schablonavdrag för besittningsrätten från gåvans gängse värde. Gåvoskatten blir därför mindre.

Besittningsrätten förbehålls för livstid

Skatteförvaltningen räknar besittningsrättens värde och gör avdraget för dig.

Besittningsrättens värde räknas enligt följande:

ålderskoefficient x gåvans avkastningskoefficient x gåvans gängse värde 

= besittningsrättens värde

Ålders- och avkastningskoefficienter

Ålderskoefficienten beräknas enligt innehavarens ålder.

Ålderskoefficienter
Åldern hos den som tar emot besittningsrättenÅlderskoefficient
under 44 år 12
44–52 år 11
53–58 år 10
59–63 år 9
64–68 år 8
69–72 år 7
73–76 år 6
77–81 år 5
82–86 år 4
87–91 år 3
92 eller mera 2

Avkastningskoefficienten är enligt egendomen

  • 3%, när det är fråga om fritidsbostad.
  • 5%, när det är fråga om annan egendom, exempelvis bostadsaktier, fastighet som är i bostadsbruk eller värdeandelskonto.

Exempel på besittningsrätt för livstid: Anders ger sin son Mikael en sommarstugefastighet vars värde är 300 000 euro. Anders är 75 år. Anders förbehåller sig besittningsrätten till sommarstugefastigheten.

Besittningsrättens värde är ålderskoefficienten 6 × avkastningskoefficienten 3 % × gängse värdet 300 000 euro = 54 000 euro. När besittningsrättens värde subtraheras från det gängse värdet fås gåvans skattepliktiga belopp i gåvobeskattningen.

Det skattepliktiga beloppet är 300 000 euro – 54 000 euro = 246 000 euro. Skatten på gåvan på 246 000 euro uppgår i skatteklass 1 till 29 000 euro år 2022.

Besittningsrätten förbehålls för visstid

Skatteförvaltningen räknar besittningsrättens värde och gör avdraget för dig.

Besittningsrättens värde räknas enligt följande:

avkastningskoefficient x koefficient för besittningsrätt för visstid x gåvans gängse värde

= besittningsrättens värde

Avkastningskoefficienten är enligt egendomen

  • 3%, när det är fråga om fritidsbostad.
  • 5%, när det är fråga om annan egendom, exempelvis bostadsaktier, fastighet som är i bostadsbruk eller värdeandelskonto.

Koefficienter för besittningsrätt för viss tid (pdf, på finska)

Obs! Om koefficienten för besittningsrätten för viss tid är större än ålderskoefficienten för besittningsrätten för livstid, räknas besittningsrätten enligt koefficienten för livstid.

Exempel på förbehåll för besittningsrätt för visstid: Anders ger sin son Mikael en lägenhet som är värd 150 000 euro. Anders är 75 år. Han förbehåller sig besittningsrätten till lägenheten för fem år.

Besittningsrättens värde är därmed avkastningskoefficienten 5 % × koefficienten för besittningsrätt för visstid 3,99 × gängse värdet 150 000 euro = 29 925 euro. När besittningsrättens värde subtraheras från det gängse värdet fås gåvans skattepliktiga värde.

Det skattepliktiga beloppet är 150 000 euro – 29 925 euro = 120 075 euro. Skatten på gåvan på 120 075 euro uppgår i skatteklass 1 till 12 500 euro år 2022.

Vill du avstå från besittningsrätten? Läs mer: Avstående från besittningsrätt

Vanliga frågor

Ange i gåvoskattedeklarationen att gåvogivaren har förbehållit besittningsrätten till gåvan för sig själv eller någon annan.

Ett förbehåll för besittningsrätten begränsar din rätt att använda gåvan varför gåvoskatten blir mindre. Skatteförvaltningen gör ett schablonavdrag för besittningsrätten från gåvans gängse värde.

Ange i gåvoskattedeklarationen gåvans gängse värde och att besittnings-, avkastnings- eller annan rätt har förbehållits till gåvan. Den förbehållna besittningsrätten påverkar inte gåvans gängse värde men däremot det värde som utgör grunden för gåvobeskattningen.

Uppgör ett gåvobrev om den överlåtna egendomen Ange i gåvobrevet att besittningsrätt har förbehållits till gåvan. Anteckna också för vem och för hur lång tid besittningsrätten har förbehållits, för livstid eller för en viss tid. Om besittningsrätten är på visstid ska slutdatumet framgå av gåvobrevet och gåvoskattedeklarationen.

Vanligtvis behöver gåvobrevet inte lämnas till Skatteförvaltningen. Ur deklarationsanvisningen för gåvoskatt framgår de undantagsfall där gåvobrevet eller andra handlingar ska bifogas till gåvoskattedeklarationen. Läs deklarationsanvisningen för gåvoskatt