Kan jag be om en kopia av bouppteckningsinstrumentet från Skatteförvaltningen?

Skatteförvaltningen förvarar bouppteckninghandlingen med bilagor som elektroniska kopior. När bouppteckningen arkiveras elektroniskt förstörs alla pappersdokument.

Bouppteckningen är en sekretessbelagd handling. Du kan dock få en kopia av en grundad anledning. Kopian kan vara avgiftsbelagd.

Du kan be om en kopia av bouppteckningen i MinSkatt.

Även exempelvis en bank, advokatbyrå eller rättshjälpsbyrå kan be om en kopia på bouppteckningen via MinSkatt. Om du ber om en kopia på ett företags vägnar ska du logga in i MinSkatt med företagets koder. Läs mera om Suomi.fi-fullmakter

Logga in i MinSkatt

Alternativt kan du be om en kopia av bouppteckningshandlingen på blankett 3627r.