Så här lämnar du bouppteckningshandlingar i MinSkatt

Du kan lämna i MinSkatt antingen din egen eller en annan persons bouppteckning. Om du lämnar in en bouppteckning på ett företags vägnar ska du logga in i MinSkatt med företagets koder. Mera information om Suomi.fi-fullmakter

  1. Välj länken Alla funktioner på MinSkatts ingångssida.

  2. Välj länken Arvsskatt i punkten Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

  3. Välj sedan länken Inlämning av bouppteckning i punkten Arv som fåtts från Finland.

  4. Fyll i arvlåtarens uppgifter och uppgifter om dödsboets kontaktperson. Med hjälp av dessa uppgifter kan bouppteckningen kopplas till rätt person.

  5. Bifoga bouppteckningshandlingen och skicka.