Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Näin annat ennakkoilmoituksen ja asetat kertaluonteisen vakuuden – yritysasiakas

Näin löydät ennakkoilmoituksen OmaVerosta

Siirry OmaVeroon, jos et ole vielä kirjautunut palveluun (avautuu uuteen ikkunaan). Etene sen jälkeen seuraavasti:

 1. Valitse etusivulta välilehti Veroasiat.

 2. Vieritä osioon Valmisteverot ja valitse sieltä linkki Valmisteverojen toiminnot

 3. Valitse kohdasta Ennakkoilmoitukset haluamasi valmisteveron ennakkoilmoitus.

  Myös väliaikaisesti varmistetun lähettäjän ilmoitus löytyy täältä. 

Voit antaa ennakkoilmoituksen myös paperisella lomakkeella:

Ennakkoilmoitus valmisteveron alaisista tuotteista (1350)

Henkilöasiakas: Näin annat ennakkoilmoituksen

Ennakkoilmoituksen täyttöohje

Ilmoita tuotteiden arvioitu vastaanottopäivä tai maahantuontipäivä. Ota huomioon aika, joka kuluu tilauksen käsittelyyn ja lähettämiseen sekä tuotteiden kuljettamiseen siihen asti, kunnes tuotteet on vastaanotettu. Vastaanottopäivän pitää olla 90 päivän kuluessa ennakkoilmoituksen antamisesta. Päivä ei voi olla menneisyydessä.

Jos annat ennakkoilmoituksen paperilomakkeella, merkitse päivä muodossa ppkkvvvv.

Ilmoita, vastaanotatko tuotteita vai toimitko etämyyjänä, joka lähettää tuotteita Suomeen.

Vastaanottajan rooli (tyyppi) voi olla: 

 • väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja - tuotteet siirretään väliaikaisesti valmisteverottomana käyttäen Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmää (EMCS).  
 • etäostaja - yksityishenkilö, joka aikoo tehdä etäoston. Koskee tilannetta, jossa yksityishenkilö tilaa tai vastaanottaa kulutukseen luovutettuja, EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita, eli esimerkiksi alkoholia tai tupakkaa ja järjestää kuljetuksen itse.  
   
 • kansallisen valmisteveron alaisen tuotteen vastaanottaja - myös yksityishenkilö, joka aikoo tehdä etäoston. Esimerkiksi yksityishenkilö, joka tilaa tai vastaanottaa virvoitusjuomia. Myös juomapakkauksista tehdään ennakkoilmoitus tällä roolilla.
   
 • Väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja - kulutukseen luovutettujen tuotteiden siirto tehdään käyttäen Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmää eli EMCS-järjestelmää. Lue lisää: Varmistettu ja väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja

Etämyyjällä tarkoitetaan toisessa EU-jäsenmaassa olevaa myyjää, joka myy Suomessa oleville yksityishenkilöille valmisteveron alaisia tuotteita ja järjestää niiden kuljetuksen Suomeen. Etämyyjä voi toimittaa tuotteet joko itse tai ostaa lähetys- ja kuljetuspalvelut toiselta yritykseltä.

Huom. Jos toimit monessa erityyppisessä roolissa, anna kaikista oma ilmoitus. Et siis voi valita samaan ilmoitukseen monta erityyppistä vaihtoehtoa vastaanottajan tai myyjän tyypiksi.

Lähettäjän rooli (tyyppi) voi olla: 

 • Väliaikaisesti varmistettu lähettäjä - kulutukseen luovutettujen tuotteiden siirto tehdään käyttäen Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmää (EMCS). 
 • varmistettu lähettäjä - kulutukseen luovutettujen tuotteiden siirto tehdään käyttäen Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmää (EMCS). Lue lisää: Varmistettu lähettäjä ja väliaikaisesti varmistettu lähettäjä

Anna yhteyshenkilön nimi ja osoite.

EMCS-järjestelmä (Excise Movement and Control System) on EU-maiden välillä toimiva sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmällä ilmoitetaan ja valvotaan EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden eli alkoholin, alkoholijuomien, tupakan ja nestemäisten energiatuotteiden siirtoja. Järjestelmä koskee sekä kulutukseen luovutettuja tuotteita että väliaikaisesti verottomia tuotteita. Kulutukseen luovutetuista tuotteista on maksettu valmisteverot jo lähtömaassa.

Ilmoita, siirretäänkö tuotteet toisesta EU-jäsenmaasta Suomeen EMCS -järjestelmässä eli toimitko kaupallisessa tarkoituksessa sekä tarvitsetko EU:n EMCS-järjestelmässä käytettävää väliaikaista rekisteröintiä.

 

Ilmoita, ovatko lähetyserän tuotteet juotavia alkoholeja.

Ilmoita, jos tuotteiden lähettäjä on viinin pientuottaja. Viinin pientuottajan lähettämät tuotteet siirretään väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, mutta EMCS-järjestelmän ulkopuolella ja ilman valmisteveronumeroa. Tuotteiden siirtodokumenttina käytetään tällaisessa tapauksessa maatalousasiakirjaa.

Ilmoita lähettäjän valmisteveronumero, jos tuotteet siirretään EMCS-järjestelmässä eli tuotteet vastaanotetaan tai tuodaan maahan kaupallisesti väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä.

Kysy valmisteveronumero tuotteiden lähettäjältä. Voit tarkistaa saamasi numeron voimassaolon SEEDistä - Euroopan komission ylläpitämästä valmisteverovaltuutuksen vahvistuspalvelusta.

Ilmoita tunnus, joka yksilöi lähettäjän. Ilmoita lähettäjän arvonlisäverotunniste eli VAT-numero. Jos et tiedä lähettäjän alv-tunnistetta, voit ilmoittaa muun tunnuksen, kuten ulkomaisen verorekisterinumeron (TIN-tunnus) tai kaupparekisteritunnuksen.

Voit tarkistaa arvonlisäverotunnisteen voimassaolon Euroopan komission palvelusta.

Kun täytät OmaVeroon lähettäjän valmisteveronumeron, OmaVero täydentää ilmoitukseen automaattisesti lähettäjän muut tiedot. Jos tuotteita ei siirretä EMCS-järjestelmässä eli et ilmoita valmisteveronumeroa, täytä lähettäjän tiedot.

Ilmoita vastaanotettavan tai maahantuotavan tuotteen tuoteryhmä ja määrä. Tarkista tuoteryhmät kunkin valmisteveron verotaulukosta. Tarkista myös määrän mittayksikkö verotaulukosta.

Ilmoita alkoholin tai alkoholijuoman määrä ja tarvittaessa alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina (til.-%).

Ilmoita tupakkatuotteen vähittäismyyntihinta eli se hinta, jolla yritys myy tuotetta asiakkaille Suomessa ja jossa on mukana kaikki hinnanlisät ja verot. Jos yritys myy tupakkaveron alaisia tuotteita asiakkailleen Suomessa, vähittäismyyntihinta on yrityksen vapaasti määriteltävissä.

Jos tilaat tupakkatuotteita toisesta EU-maasta muuta tarkoitusta kuin kaupallista myyntiä varten, esimerkiksi omaan käyttöön, tuotteiden vähittäismyyntihinta on sama kuin vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihinta Suomessa. Jos Suomessa ei myydä vastaavia tuotteita, merkitse maahantuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihinnaksi Verohallinnon vahvistama verotusarvo. Sama koskee myös muita tupakkaa sisältäviä tuotteita.

Ilmoita tuotteen käyttötarkoitus, jos vastaanotat tai tuot EU:n alueelta teollisuuden käyttöön alkoholi- tai energiatuotteita, joita ei veroteta Suomessa mutta jotka pitää siirtää EMCS-järjestelmän valvonnassa.

Ilmoita tuotteen EMCS-tuoteryhmä, jos tuotteet siirretään EMCS-järjestelmässä. Kun valitset tuoteryhmän, OmaVero täydentää useimmissa tapauksissa automaattisesti sitä vastaavan EMCS-tuoteryhmän. Jos on kyse Suomessa verottamattomasta tuotteesta, saat kauppakumppaniltasi 8-numeroisen tavaranimikkeen, jonka perusteella voit etsiä sitä vastaavan EMCS-tuoteryhmän vero.fi:ssä olevasta taulukosta. OmaVerosta näet ne EMCS-tuoteryhmät, jotka lähettäjällä on lupa lähettää.

Vakuus tarvitaan, kun vastaanotat tai tuot EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita tai toimit niiden etämyyjänä (lähetät tuotteita Suomeen). Näitä tuotteita ovat alkoholituotteet, nestemäiset polttoaineet ja pääosa tupakkatuotteista.

Vakuutta ei tarvita, kun vastaanotat, tuot tai lähetät kansallisten valmisteverojen alaisia tuotteita. Tällaisia tuotteita ovat virvoitusjuomat, juomapakkaukset ja osa tupakkatuotteista.

OmaVero laskee useimmissa tapauksissa vakuuden määrän automaattisesti. Jos annat ennakkoilmoituksen paperilomakkeella, laske ja ilmoita tuotteen vakuudeksi tarvittava summa euroina. Vakuuden määrä on sama kuin tuotteesta maksettavaksi tulevan valmisteveron määrä. Veron määrän voit tarkistaa kunkin valmisteveron verotaulukosta.

Joissakin tuotteissa vakuus määräytyy käyttötarkoituksen mukaan (esim. xyleeni). Verohallinto käsittelee nämä ilmoitukset erikseen, ja saat tiedon vakuuden määrästä myöhemmin OmaVeroon. Saat saman tiedon myös postitse. Jos olet luopunut Verohallinnon lähettämästä paperipostista ottamalla Suomi.fi-viestit käyttöösi, saat tiedon ainoastaan OmaVeroon.

Valmisteveron kertaluonteinen vakuus maksetaan vakuuden yksilöidyllä viitteellä ja samalle Verohallinnon pankkitilille kuin esimerkiksi arvonlisävero. Viitenumero ja pankkitili näkyvät OmaVerossa. Maksu näkyy OmaVerossa 1–2 arkipäivän kuluttua.

Tarkista tiedot ja lähetä ilmoitus.

OmaVerossa tehdyn ennakkoilmoituksen voi peruuttaa 14 päivän kuluessa, jos ennakkoilmoituksen yhteydessä ei ole asetettu vakuutta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.4.2024