Ennakkoilmoittaminen ja kertaluonteinen vakuus valmisteverotuksessa - yritykset

Ohje on yrityksille ja koskee ainoastaan tuotteita, jotka siirretään väliaikaisen verottomuuden järjestelmän ulkopuolella. Henkilöasiakkaiden ennakkoilmoittamisesta voit lukea täältä: Ennakkoilmoitus - Yksityishenkilö tilaa tai lähettää itselleen alkoholia tai tupakkaa

Valmisteveron alaisia tuotteita voidaan tuoda maahan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tai sen ulkopuolella.  Satunnainen maahantuoja ei toimi väliaikaisen  verottomuuden järjestelmässä, ja sen on annettava tuotteista ennakkoilmoitus ja yleensä myös asetettava kertaluonteinen vakuus.

Jos olet maahantuomassa tai vastaanottamassa satunnaisen erän tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, lue myös ohje: Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja.

Tuotteiden maahantuonti, vastaanottaminen tai lähettäminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmän ulkopuolella

Valmisteveron alaisia tuotteita voidaan tuoda maahan, vastaanottaa tai lähettää toisesta EU-jäsenvaltiosta verollisina eli kulutukseen luovutettuina.

Kulutukseen luovutettujen tuotteiden maahantuonti tai vastaanottaminen ei edellytä Verohallinnon lupaa tai rekisteröintiä. Tiettyjä tuotteiden siirtomenettelyjä on kuitenkin noudatettava silloin, kun

 • tuotteita tuodaan Suomeen tai vastaanotetaan Suomessa kaupallisessa tarkoituksessa
 • tuotteet lähettää Suomeen etämyyjä, jolla ei ole Suomessa veroedustajaa

EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet

EU:ssa näiden tuotteiden valmisteverot on yhdenmukaistettu:

 • alkoholi- ja alkoholijuomat
 • savukkeet, sikarit ja pikkusikarit, hienoksi leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka
 • nestemäiset polttoaineet.

Kun toisesta EU-jäsenvaltiosta tuodaan maahan tai vastaanotetaan EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita, maahantuojan tai vastaanottajan on ennen kuljetuksen aloittamista tai lähettämistä ilmoitettava Verohallinnolle Suomeen tulevista tuotteista (eli annettava ennakkoilmoitus) ja asetettava kertaluonteinen vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Tuotteista on annettava ennakkoilmoitus ja asetettava vakuus - toimi näin

Tuotteiden maahantuoja tai vastaanottaja:

 • Anna OmaVerossa ennakkoilmoitus ja maksa vakuus ennen kuin tuotteet lähetetään tai tuotteiden kuljetus Suomeen alkaa.
 • Kun olet tehnyt ennakkoilmoituksen ja maksanut vakuuden, saat OmaVerosta oman valmisteveronumeron. 
 • Valmisteveronumero on voimassa vain kerran, ja se koskee vain tiettyä tuote-erää.
 • Anna ennakkoilmoitus ja aseta vakuus erikseen jokaisesta tuote-erästä. Verohallinto käyttää maksetun vakuuden valmisteveron maksuksi.
 • Kun olet vastaanottanut tuotteet, anna niistä veroilmoitus.
 • Alkoholin maahantuonnissa tarvittavista muista luvista antaa tietoa Valvira.

Jos kyse on kaupallisesta siirrosta, lähettäjän on lisäksi liitettävä lähtöjäsenvaltiossa tuotteiden mukaan yksinkertaistettu saateasiakirja, joka sisältää siirtoa koskevat keskeiset tiedot (komission asetus ETY N:o 3649/92).

Esimerkki: Suomessa oleva yritys tilaa Ranskasta erän viinejä. Yrityksen on annettava viineistä Verohallinnolle ennakkoilmoitus ja asetettava kertaluonteinen vakuus ennen tuotteiden siirron aloittamista Ranskasta Suomeen. Ranskassa olevan lähettäjän on liitettävä tuotteiden mukaan yksinkertaistettu saateasiakirja.  

Esimerkki: Virolainen etämyyjä, jolla ei ole Suomessa veroedustajaa, lähettää yksityishenkilölle long drink -juomatilauksen. Etämyynnissä tilaaja on aina yksityishenkilö. Myyjän on annettava alkoholijuomista ennakkoilmoitus ja asetettava kertaluonteinen vakuus ennen tuotteiden lähettämistä Virosta Suomeen.

Eräät kansallisen valmisteveron alaiset tuotteet

Ohje koskee tilanteita, joissa tuotteiden siirto toisesta EU-maasta Suomeen alkaa 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Tuotteiden maahantuonnista tai vastaanottamisesta on annettava ennakkoilmoitus, jos toisesta EU-jäsenmaasta tuodaan Suomeen näitä kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita:

 • virvoitusjuomia
 • juomapakkauksia
 • eräitä tupakkaa sisältäviä tuotteita
 • savukepaperia tai sähkösavukenesteitä.

Ennakkoilmoituksesta on tilanteen mukaan vastuussa maahantuoja, vastaanottaja tai etämyynnissä tuotteiden lähettäjä. Ennakkoilmoitus on annettava ennen kuin tuotteet lähetetään tai niiden kuljetus Suomeen alkaa.

Esimerkki: Virvoitusjuomien maahantuoja, joka ei ole valmisteveroluvan haltija, tuo espanjalaisia appelsiinimehuja Suomeen. Maahantuojan on annettava virvoitusjuomista ja juomapakkauksista ennakkoilmoitus.

Esimerkki: Virolainen etämyyjä, jolla ei ole Suomessa veroedustajaa, lähettää henkilöasiakkaalle cola-juomatilauksen. Etämyyjän on annettava virvoitusjuomista ja juomapakkauksista ennakkoilmoitus ennen tuotteiden lähettämistä Virosta Suomeen.

Tuotteista on annettava ennakkoilmoitus - toimi näin

Tuotteiden maahantuoja tai vastaanottaja:

 • Anna OmaVerossa ennakkoilmoitus ennen kuin tuotteet lähetetään tai tuotteiden kuljetus Suomeen alkaa.
 • Kun olet tehnyt ennakkoilmoituksen, saat OmaVerosta oman valmisteveronumeron. 
 • Valmisteveronumero on voimassa vain kerran, ja se koskee vain tiettyä tuote-erää.

Ennakkoilmoitus on annettava ja vakuus on asetettava erikseen jokaisesta tuote-erästä. Verohallinto käyttää asetetun vakuuden valmisteveron maksuksi.

Kun olet vastaanottanut tuotteet, anna niistä veroilmoitus.

Ennakkoilmoitusta ei anneta, jos kyseessä on valmisteveroluvan haltija, joka toimii lupansa puitteissa eli kun tuotteet esimerkiksi vastaanotetaan suoraan verottomaan varastoon. Ennakkoilmoitusta ei anneta myöskään silloin, kun tuotteet ovat virvoitusjuomien tai juomapakkausten pienvalmistajan tuottamia.

Esimerkki: Virvoitusjuomien ja juomapakkausten valtuutettu varastonpitäjä tuo kivennäisvesiä Itävallasta Suomeen ja sijoittaa ne suoraan verottomaan varastoonsa. Virvoitusjuomista ja juomapakkauksista ei anneta ennakkoilmoitusta.

Esimerkki: Alkoholijuomien ja juomapakkausten valtuutettu varastonpitäjä tilaa Saksasta erän hedelmämehuja. Varastonpitäjän on annettava virvoitusjuomista ennakkoilmoitus ennen niiden kuljetuksen aloittamista Saksasta Suomeen.

Virvoitusjuomien ja/tai juomapakkausten pienvalmistajat

Ohjeet ennakkoilmoituksen antamiseen ja vakuuden asettamiseen

Näin annat ennakkoilmoituksen ja asetat kertaluonteisen vakuuden OmaVerossa

Voit antaa ennakkoilmoituksen myös paperisella lomakkeella:

Ennakkoilmoitus valmisteveron alaisista tuotteista (1350)

Valmisteveron ilmoitus- ja maksuohjeet

Valmisteveron ilmoittaminen ja maksaminen