Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Varmistettu ja väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja valmisteverotuksessa

Varmistettu vastaanottaja

Varmistettu vastaanottaja on yritys tai elinkeinonharjoittaja, joka ansiotoiminnassaan säännöllisesti vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita toisesta EU-maasta. Varmistetuksi vastaanottajaksi voi rekisteröityä, jos vastaanotetut tuotteet ovat EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia ja ne on luovutettu kulutukseen toisessa EU-maassa. Tuotteista on siis maksettu valmisteverot toisessa EU-maassa. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita ovat alkoholi, osa tupakkatuotteista ja nestemäiset polttoaineet.

Tuotteiden siirrossa on käytettävä Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmää (EMCS).

Varmistetun vastaanottajan pitää rekisteröityä, antaa vakuus ja maksaa verot

Varmistetun vastaanottajan pitää rekisteröityä Verohallinnolle. Rekisteröinti edellyttää vakuuden antamista. Varmistettu vastaanottaja on valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollinen. Varmistetun vastaanottajan pitää ilmoittaa ja maksaa tuotteista valmistevero Suomeen. Veroilmoitus on annettava, vaikka toimintaa ei olisi. Lähetyskohtaista ennakkoilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Jos rekisteröidyt alkoholijuomien varmistetuksi vastaanottajaksi, muista antaa kuitenkin ennakkoilmoitus ja satunnaisen verovelvollisen veroilmoitus vastaanottamiesi alkoholijuomien juomapakkauksista. Lue lisää juomapakkausverosta

Rekisteröidy valmisteverotuksen rekisteriin OmaVerossa

Saat Verohallinnolta päätöksen rekisteröitymisestä.

Näin rekisteröidyt valmisteverotuksessa

Näin teet valmisteverotuksen rekisteröinti-ilmoituksen OmaVerossa

Lue lisää valmisteverojen ilmoittamisesta ja maksamisesta: säännöllisesti verovelvollinen

Vakuudet valmisteverotuksessa

Väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja

Väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja on yritys tai yksityishenkilö, jolla on oikeus ansiotoiminnassaan vastaanottaa kulutukseen luovutettuja valmisteveron alaisia tuotteita Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmässä (EMCS). Kulutukseen luovutetuista tuotteista on jo maksettu valmisteverot toisessa EU-jäsenmaassa.

Väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja voi vastaanottaa tuotteet toisesta EU-maasta. Tuotteiden siirtoja valvotaan Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmän (EMCS) avulla.

Väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja tarvitsee Verohallinnolta väliaikaisen, yhtä vastaanottoa koskevan valmisteveronumeron. Valmisteveronumero tarvitaan EMCS-järjestelmässä tapahtuviin siirtoihin ja vain silloin, kun kyse on EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisista tuotteista. Tällaisia tuotteita ovat alkoholi, osa tupakkatuotteista ja nestemäiset polttoaineet.

Oikeus toimia väliaikaisesti varmistettuna vastaanottajana koskee vain tiettyä ajankohtaa, tiettyä lähettäjää ja tiettyä määrää tuotteita.

Väliaikaisesti varmistetun vastaanottajan pitää antaa ennakkoilmoitus, maksaa vakuus, täyttää vastaanottoraportti sekä ilmoittaa ja maksaa tuotteista valmistevero Suomeen.

  • Tee OmaVerossa ennakkoilmoitus ja maksa valmisteverojen määrää vastaava vakuus. Ennakkoilmoitus on annettava ja vakuus asetettava erikseen jokaisesta lähetyksestä. Verohallinto käyttää vakuuden valmisteveron maksuksi. Huom. Jos olet tilannut alkoholia, täytä erikseen ennakkoilmoitus myös juomapakkauksista. Juomapakkauksia varten ei tarvita vakuutta. 
  • Ennakkoilmoitusta varten tarvitset myös lähettäjän valmisteveronumeron. Kysy numero lähettäjältä. Jos lähettäjä on väliaikaisesti varmistettu lähettäjä, valmisteveronumero ei ole välttämättä tiedossa. Vastaa siinä tapauksessa "Ei" kysymykseen "Onko lähettäjän valmisteveronumero tiedossa?
  • Tämän jälkeen saat OmaVerosta automaattisesti väliaikaisen rekisteröinnin ja oman valmisteveronumeron. Ilmoita valmisteveronumero tavaran lähettäjälle. Väliaikaisen rekisteröinnin valmisteveronumero on voimassa 3 kuukautta, mutta se koskee vain yhtä lähetystä.
  • Lähettäjä täyttää tuotetiedot ja lähettäjän ja vastaanottajan tiedot EMCS-järjestelmässä e-SAD-saateasiakirjaan. 
  • Kun olet saanut järjestelmästä e-SAD-saateasiakirjan, voit vastaanottaa tuotteet.
  • Tarkista, että vastaanottamasi tuotteet vastaavat tilaustasi. Täytä vastaanottoraportti OmaVeron EMCS-järjestelmässä.
  • Kun olet täyttänyt vastaanottoraportin ja vastaanottanut tuotteet, anna niistä veroilmoitus Jos olet tilannut alkoholia, anna veroilmoitus erikseen myös juomapakkauksista.

Alkoholin maahantuonnissa tarvittavista muista luvista antaa tietoa Valvira.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 30.5.2024