Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Varmistettu lähettäjä ja väliaikaisesti varmistettu lähettäjä valmisteverotuksessa

Varmistettu lähettäjä 

Varmistettu lähettäjä on yritys tai elinkeinonharjoittaja, joka ansiotoiminnassaan säännöllisesti lähettää EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita, jotka on luovutettu kulutukseen Suomessa tai toisessa EU-maassa. Kulutukseen luovutetuista tuotteista on maksettu valmisteverot Suomessa. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita ovat esimerkiksi alkoholi, eräät tupakkatuotteet ja nestemäiset polttoaineet.

Tuotteiden siirrossa on käytettävä Valmisteveronalaisten tuotteiden siirtojärjestelmää (EMCS).

Varmistetun lähettäjän pitää rekisteröityä Verohallinnolle, mutta hänen ei tarvitse tehdä säännöllisesti valmisteveroilmoitusta.

Näin rekisteröidyt valmisteverotuksessa

Näin teet valmisteverotuksen rekisteröinti-ilmoituksen OmaVerossa

Rekisteröidy Valmisteverotuksen rekisteriin OmaVerossa. 

Saat Verohallinnolta päätöksen rekisteröitymisestä.

Varmistettu lähettäjä voi hakea valmisteveron palautusta

Jos tuotteista on maksettu valmistevero Suomessa, mutta ne on lähetetty kaupallisessa tarkoituksessa toiseen EU-maahan, varmistettu lähettäjä voi hakea Suomen valmisteverojen palautusta.

Palautuksen edellytyksenä on, että tuotteiden siirrossa on käytetty EMCS-järjestelmää. Palautus voidaan myöntää, kun toisessa EU-maassa oleva vastaanottaja on tehnyt vastaanottoraportin EMCS-järjestelmässä tai kun lähettäjällä on vastaanottoraportin korvaava asiakirja tai muu selvitys siitä, että tuotteet on vastaanotettu toisessa EU-maassa. Selvitys pitää pyydettäessä esittää Verohallinnolle.

Väliaikaisesti varmistettu lähettäjä

Väliaikaisesti varmistettu lähettäjä on yritys tai elinkeinonharjoittaja, joka ansiotoiminnassaan lähettää kulutukseen luovutettuja EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita EMCS-järjestelmässä eli Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmässä. Kulutukseen luovutetuista tuotteista on jo maksettu valmisteverot Suomessa.

Oikeus toimia väliaikaisesti varmistettuna lähettäjänä koskee vain tiettyä ajankohtaa, tietylle vastaanottajalle ja tiettyä määrää tuotteita.

  • Tee ennen tuotteiden lähettämistä jokaisesta lähetyksestä väliaikaisesti varmistetun lähettäjän ilmoitus. Ilmoitus löytyy OmaVerosta kohdasta Valmisteverot, Ennakkoilmoitukset.  Tarvitset ilmoitusta varten vastaanottajalta valmisteveronumeron. Vakuutta ei tarvita. 
  • Tämän jälkeen saat automaattisesti väliaikaisen rekisteröinnin ja oman, yhtä lähetystä koskevan valmisteveronumeron. Väliaikainen rekisteröinti on voimassa 3 kuukautta.  
    • Valmisteveronumero tarvitaan EMCS-järjestelmässä tapahtuviin siirtoihin ja vain silloin, kun kyse on EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisista tuotteista. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi alkoholi, osa tupakkatuotteista ja nestemäiset polttoaineet.
    • Huom. Kun vastaanottajana on väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja, sinun kannattaa tehdä rekisteröinti muutamaa päivää ennen kuljetuksen alkamista. Tämä johtuu siitä, että joissain jäsenmaissa rekisteröinnin voimaantulossa voi olla viivettä.
  • Täytä tiedot tuotteesta sekä lähettäjän ja vastaanottajan tiedot OmaVerossa EMCS-järjestelmään e-SAD-saateasiakirjaan. Tarvitset siihen myös vastaanottajalta saamasi valmisteveronumeron. Voit tehdä E-SAD-saateasiakirjan enintään 7 päivää ennen tuotteiden lähettämistä.
  • Tiedot täytettyäsi saat EMCS-järjestelmästä ARC-koodin (Administrative Reference Code) , jonka pitää olla tuotteiden mukana siirron aikana, esimerkiksi paperille tulostettuna.
  • Tämän jälkeen voit lähettää tuotteet.

Myös väliaikaisesti varmistettu lähettäjä voi hakea valmisteveron palautusta

Jos tuotteista on maksettu valmistevero Suomeen, mutta ne on lähetetty kaupallisessa tarkoituksessa toiseen EU-maahan, tuotteiden lähettäjä voi hakea Suomen valmisteverojen palautusta.

Palautuksen edellytyksenä on, että tuotteiden siirrossa on käytetty EMCS-järjestelmää. Palautus voidaan myöntää, kun toisessa EU-maassa oleva vastaanottaja on tehnyt vastaanottoraportin EMCS-järjestelmässä tai kun lähettäjällä on vastaanottoraportin korvaava asiakirja tai muu selvitys siitä, että tuotteet on vastaanotettu toisessa EU-maassa. Selvitys pitää pyydettäessä esittää Verohallinnolle.

Lue lisää: 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2024