Taloyhtiön maksamat palkkiot

Taloyhtiö voi maksaa asioidensa hoitamisesta korvauksia esimerkiksi isännöitsijälle sekä hallituksen jäsenille.

Kokouspalkkiot

Moni taloyhtiö maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkioita kokouksiin osallistumisesta. Palkkiot ovat saajalleen veronalaista palkkatuloa.

Kun hoidat taloyhtiön asioita, toimi näin:

  • Toimita kokouspalkkiosta ennakonpidätys palkkion saajan verokortin mukaan. Jos kokouspalkkion saaja ei esitä verokorttia, ennakonpidätys on 60 % kokouspalkkiosta.
  • Ilmoita maksetut palkkiot tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen, yleensä viiden kalenteripäivän kuluessa. Katso tarkemmat ohjeet tulorekisterin sivuilta.
  • Maksa ennakonpidätys Verohallinnolle taloyhtiön verokauden mukaisesti. Työnantajasuoritusten verokausi on yleensä kuukausi. Ennakonpidätys on oma-aloitteinen vero, josta Verohallinto ei lähetä erillisiä tilisiirtolomakkeita. Katso ohjeet työnantajasuoritusten ilmoittamiseen ja maksamiseen.

Taloyhtiön ei tarvitse maksaa hallituksen jäsenen kokouspalkkiosta työnantajan sairausvakuutusmaksua. 

Kilometrikorvaukset ja kustannusten korvaukset

Taloyhtiö voi maksaa hallituksen jäsenille myös kilometrikorvauksia ja kustannusten korvauksia. Nämä korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista. Oman puhelimen käytöstä maksetut korvaukset ovat kuitenkin saajalleen veronalaista tuloa.

Kun hoidat taloyhtiön asioita, toimi näin:

  • Ilmoita puhelimen käytöstä maksetut korvaukset tulorekisteriin veronalaisina kustannusten korvauksina.
  • Ilmoita kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset tulorekisteriin verovapaina kustannusten korvauksina.
  • Kuittia vastaan maksettuja todellisia menoja (esimerkiksi matkalippujen hintaa) ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.

Katso tarkemmat ohjeet tulorekisterin sivuilta.

Huomaa, että tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa eli kaikki palkkiot ja korvaukset on ilmoitettava.

Isännöitsijälle maksetut korvaukset

Taloyhtiö on usein hankkinut isännöitsijän hoitamaan talon juoksevia asioita. Isännöitsijälle maksettava korvaus on yleensä työkorvausta, joka maksetaan isännöintitoimistolle laskun perusteella. Jos isännöitsijä osallistuu hallituksen kokoukseen, kokouspalkkio sisältyy tyypillisesti isännöintitoimiston kokonaislaskuun ja se on isännöintitoimiston tuloa.

Jos isännöintitoimisto kuuluu ennakkoperintärekisteriin, riittää että taloyhtiö maksaa saamansa laskun. Ennakkoperintärekisteriin kuulumisen voit tarkistaa YTJ-yrityshausta.

Jos isännöintitoimisto ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, taloyhtiön on toimitettava ennakonpidätys isännöintitoimistolle maksamastaan työkorvauksesta. Siinä tapauksessa taloyhtiön on ilmoitettava maksamansa työkorvaus myös tulorekisteriin ja maksettava ennakonpidätys Verohallinnolle. 

Huoltokulut ja remonttikulut

Taloyhtiö voi teettää esimerkiksi talon tai pihan kunnossapitoon liittyviä töitä ulkopuolisella yrityksellä. Silloin taloyhtiö maksaa yritykselle työkorvausta.

Jos työn tehnyt yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, riittää että taloyhtiö maksaa yrityksen antaman laskun. Ennakkoperintärekisteriin kuulumisen voi tarkistaa YTJ-yrityshausta.

Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, taloyhtiön on toimitettava ennakonpidätys yritykselle maksamastaan työkorvauksesta. Siinä tapauksessa taloyhtiön on ilmoitettava maksamansa työkorvaus tulorekisteriin ja maksettava ennakonpidätys Verohallinnolle. 

Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien korvaukset

Tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle maksettavat korvaukset ovat työkorvausta, jotka ovat saajalleen veronalaista tuloa.

Jos tilintarkastaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, riittää että taloyhtiö maksaa tilintarkastajan laskun. Ennakkoperintärekisteriin kuulumisen voit tarkistaa YTJ-yrityshausta.

Jos tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, taloyhtiön on toimitettava ennakonpidätys tarkastajalle maksamastaan työkorvauksesta. Siinä tapauksessa taloyhtiön on ilmoitettava maksamansa työkorvaus myös tulorekisteriin ja maksettava ennakonpidätys Verohallinnolle. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.3.2021