Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Onko asunto-osakeyhtiö arvonlisäverovelvollinen?

Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen, jos se maksaa teettämästään työstä palkkoja yli 50 000 euroa kalenterivuodessa.

Talon rakentaminen asunto-osakeyhtiömuodossa

Kun yksityishenkilö rakentaa taloa itselleen, hän ei ole arvonlisäverovelvollinen. Tämä johtuu siitä, että arvonlisäveroa ei makseta omassa asuinkäytössä olevan kiinteistön töistä.

Kun kiinteistö sen sijaan rakennetaan yhtiömuotoisena, kyse ei ole tällaisesta ns. hartiapankkirakentamisesta. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö ei itse käytä yhtiön asuntoa, vaan asunnon käyttäjänä on yhtiön osakas.

Lue lisää kiinteistöhallintapalvelun oman käytön arvonlisäverotuksesta.

Maksettujen palkkojen määrä ratkaisee arvonlisäverovelvollisuuden

Palkat alle 50 000 euroa kalenterivuodessa

Asunto-osakeyhtiö ei ole arvonlisävelvollinen.

Palkat yli 50 000 euroa kalenterivuodessa

Jos asunto-osakeyhtiö maksaa yli 50 000 euroa palkkoja kalenterivuoden aikana, asunto-osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen toiminnastaan. Palkkoihin lasketaan mukaan

  • ennakonpidätyksen alaiset palkkatulot
  • luontoisedut
  • pakolliset sosiaalikustannukset, esim. työnantajan vakuutus- ja sosiaaliturvamaksut.

Kilometrikorvauksia, päivärahoja tai muita kulukorvauksia ei lasketa 50 000 euron palkkakustannuksiin.

Kun asunto-osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen, toimi näin:

Veron perusteena ovat asunto-osakeyhtiön maksamat palkat sosiaalikustannuksineen. Sosiaalikustannuksiin luetaan myös vapaaehtoiset kulut, esimerkiksi työterveyshuolto ja vapaaehtoiset vakuutukset. Myös kulukorvaukset kuuluvat veron perusteeseen.

Arvonlisävero on 24 % veron perusteesta

Kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön veron perusteena ovat palvelun suorittamisesta aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset. Verotuksellisesti oikeaan lopputulokseen päästään yksinkertaisemmin siten, että vähennyksiä ei tehdä ja vero maksetaan vain palkoista sosiaalikuluineen.

Muista antaa myös rakentamisilmoitukset

Yritysten ja kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tietoja rakennustöistä

Lue lisää rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 18.5.2017