Tulorekisteri suorituksen maksajille

Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Muita suorituksen maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt sekä eläkkeiden ja etuuksien maksajat.

Palkkatiedot on ilmoitettu tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen. Vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää suorituksen maksajien ilmoittamisvelvollisuuksia. Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot vain yhden kerran tulorekisteriin, josta tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot.

Tiedot on mahdollista ilmoittaa tulorekisteriin teknisen rajapinnan avulla. Tällöin palkkahallinnon ohjelmistosta tai etuuden maksajan järjestelmästä on rakennettu sähköinen yhteys tulorekisteriin. Tiedot voidaan ilmoittaa myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella tai lataamalla tiedot tiedostona latauspalvelussa.

Palkkatiedot voidaan ilmoittaa vain erityisestä syystä paperilomakkeella. Eläke- ja etuustietoja ei voi ilmoittaa paperilomakkeella.

Ilmoittaminen pähkinänkuoressa

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Tulorekisterin ilmoittamiseen pätevät seuraavat yleiset periaatteet:

 1. Maksetut palkat ja muut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisesta tulonsaajasta erikseen.
  • Palkkojen, ennakonpidätysten ja lähdeverojen yhteismäärää ei ilmoiteta.
  • Vain sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ilmoitetaan erikseen kuukausittain työnantajan erillisilmoituksella.
 2. Velvollisuus ilmoittaa tiedot syntyy, kun suoritus maksetaan.
 3. Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei pääsääntöisesti ole euromääräistä alarajaa.
  • Kilpailupalkinto ilmoitetaan vain, jos palkinnon arvo on yli 100 euroa.
 4. Palkkatietoilmoituksella annetaan yhden tulonsaajan yhden maksupäivän tiedot.
 5. Samalla palkkatietoilmoituksella voi ilmoittaa useita tulolajeja samalle tulonsaajalle.
 6. Vaikka tulolajeja annettaisiin ilmoituksella useita, palkasta vähennettävät erät voidaan ilmoittaa kaikista tulolajeista yhteissummana.
  • Vähennettäviä eriä ovat esimerkiksi ennakonpidätys, lähdevero ja työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.
  • Ilmoitus ei voi sisältää pelkkiä vähennettäviä eriä (400-sarjan tulolajeja), vaan ilmoituksella pitää olla vähennettävien erien lisäksi aina suoritus, josta erä vähennetään.
 7. Palkkatietoilmoituksella monet tiedoista ilmoitetaan tulorekisterin koodistoista valittavina koodiarvoina.
  • Esimerkiksi maksetut suoritukset ja tulonsaajan ammatti ilmoitetaan koodiarvoina.
 8. Samassa aineistossa voi ilmoittaa yhden maksajan, yhden maksupäivän ja palkanmaksukauden kaikki palkkatietoilmoitukset eri tulonsaajille.
  • Merkitystä ei ole sillä, jos osa tulonsaajista on palvelussuhteessa ja osa ei.

Tutustu myös yksityiskohtaiseen ohjeeseen Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Perustietoa tulorekisteristä

Sivu on viimeksi päivitetty 7.7.2021