Suorituksen maksaja voi tilata raportteja tai aineistoja tulorekisteriin ilmoitetuista tiedoista

Suorituksen maksaja voi tilata tulorekisteristä raportteja tai aineistoja tiedoista, jotka se on antanut tulorekisteriin. Raporttiin tai aineistoon kootaan tiedot kaikissa ilmoituskanavissa annetuista ilmoituksista. Raportin tai aineiston avulla maksaja voi täsmäyttää oman järjestelmänsä ilmoituksia tulorekisteriin tallennettuihin, voimassa oleviin ilmoituksiin. Maksuliikenne pitää kuitenkin täsmäyttää edelleen erikseen.

Tilauksen voi tehdä usean eri kanavan kautta

Tilauksia voi tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, latauspalvelussa ja teknisen rajapinnan kautta. Sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä ainoastaan kertatilauksia.

Tilattavien raporttien ja aineistojen valikoima riippuu tilaajan asiointiroolista ja valtuuksista. Sähköisessä asiointipalvelussa ja latauspalvelussa raportteja tai aineistoja voi tilata, jos kirjautuneella henkilöllä on kaupparekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty toimielinrooli tai hänelle on annettu valtuus "Palkkatietojen ilmoittaminen", "Etuustietojen ilmoittaminen" tai "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely".

Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit tilata tulorekisteristä paperilomakkeella tulonsaajan tulorekisteriotteen (500) yritykselle maksetuista tuloista tai  maksajan palkkatietojen yhteenvedon (600). Raportti lähetetään tilaajalle postitse.

Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ja aineistot

 • 312 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (kertatilaus)
 • 500 Tulonsaajan tulorekisteriote
 • 600 ja 630 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (kertatilaus)
 • 610 Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto (kertatilaus)
 • 614 ja 632 Maksajan etuustietoilmoitusten yhteenveto (kertatilaus) 
 • 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (kertatilaus)
 • 620 Maksajan etuustietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (kertatilaus) 

Teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta tilattavat raportit ja aineistot

 • 312 ja 313 Maksajan palkkatietojen yhteenveto
 • 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto
 • 610 ja 611 Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto
 • 614 ja 615 Maksajan etuustietoilmoitusten yhteenveto
 • 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto
 • 620 Maksajan etuustietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto

Tulorekisteriyksiköltä tilattavat raportit

 • 612 Maksajan käyttölokitiedot

Raportin tai aineiston noutaminen

300-sarjan aineistot ovat xml-muotoisia aineistoja, ja ne toimitetaan organisaatiosi SFTP-kansioon. 600- ja 700-sarjan aineistot ovat pdf- tai csv-muotoisia raportteja, ja ne toimitetaan sähköiseen asiointipalveluun Tilauksen tiedot-sivulle.

Katso video: Näin käytät tulorekisteriä - Tilaa aineisto tai raportti (YouTube 5:06 min)

Lue lisää raporttien ja aineistojen muodostumisesta: Tulotiedot - Laskentasääntöjä 2021 (pdf)

Lue lisää raporttien sisällöistä: Raportit tulorekisteristä 2021 (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022