Suorituksen maksaja voi tilata tulorekisteriin ilmoitetuista tiedoista raportteja

Suorituksen maksaja voi tilata tulorekisteristä raportteja tiedoista, jotka se on antanut tulorekisteriin. Raporteille kootaan tiedot kaikissa ilmoituskanavissa annetuista ilmoituksista. Raporttien avulla maksaja voi täsmäyttää oman järjestelmänsä ilmoituksia tulorekisteriin tallennettuihin, voimassaoleviin ilmoituksiin. Maksuliikenne pitää kuitenkin täsmäyttää edelleen erikseen.

Tulorekisterin raportit

 • Maksajan tietoja sisältävät raportit
  • 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto
  • 602 ja 603 Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto (poistuu 1.1.2021)
  • 604 ja 605 Työnantajan erillisilmoitusten yhteenveto (poistuu 1.1.2021)
 • Tulonsaajien tietoja sisältävät raportit
  • 618 ja 619 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto
 • Yleiset raportit
  • 608 ja 609 Maksajan aineistojen ja tulotietoilmoitusten lukumäärät
  • 610 ja 611 Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto
  • 612 Maksajan käyttölokitiedot
 • Raportti yritykselle maksetuista tuloista
  • 500 Tulonsaajan tulorekisteriote
   • Tulorekisteriote on tarkoitettu vain yrityksen tulotietojen katseluun. Yritys ei voi tilata tulorekisteriotteella tietoja esimerkiksi palkoista, jotka se on maksanut omalle työntekijälleen.

Raportin voi tilata monesta kanavasta

Raporttitilauksia voi tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, latauspalvelussa tai teknisen rajapinnan kautta. Raportin voi tilata vain niistä ilmoituksista ja tiedoista, joihin tilaajalla on valtuudet. Sähköisessä asiointipalvelussa tai latauspalvelussa raportteja voi tilata, jos kirjautuneella henkilöllä on kaupparekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty toimielinrooli tai hänelle on annettu valtuus "palkkatietojen ilmoittaminen".

 • 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto
 • 610 Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto
 • 500 Tulonsaajan tulorekisteriote
 • 618  Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (kertatilaus)

Sähköisessä asiointipalvelussa raportit tilataan sivulta Tilaukset.

 • 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (kertatilaus)
 • 602 Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto (kertatilaus, poistuu 1.1.2021)
 • 603 Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto (jatkuva tilaus, poistuu 1.1.2021)
 • 604 Työnantajan erillisilmoitusten yhteenveto (kertatilaus, poistuu 1.1.2021)
 • 605 Työnantajan erillisilmoitusten yhteenveto (jatkuva tilaus, poistuu 1.1.2021)
 • 608 Maksajan aineistojen ja tulotietoilmoitusten lukumäärät (kertatilaus, poistuu 1.1.2021)
 • 609 Maksajan aineistojen ja tulotietoilmoitusten lukumäärät (jatkuva tilaus, poistuu 1.1.2021)
 • 610 Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto (kertatilaus)
 • 611 Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto (jatkuva tilaus)

Raportit noudetaan sähköisestä asiointipalvelusta

Kaikissa kanavissa tilatut raportit muodostuvat tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun sivulle Tilaukset. Raportit ovat pdf-muotoisia. Poikkeuksena on raportti 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto, joka on csv-muotoinen. Tilattu raportti näkyy sivulla pienellä viiveellä. Tilatun raportin voi avata, tulostaa tai tallentaa kohdasta Viimeisin poiminta.

Raporttien tilaamisesta ja katselusta sähköisessä asiointipalvelussa on tehty ohjevideo.

Katso ohjevideo: Näin käytät tulorekisteriä - Tilaa raportteja (YouTube 3:29 min)

Lue lisää raporttien muodostumisesta: Tulotiedot - Laskentasääntöjä (pdf)

Lue lisää raporttien sisällöistä: Raportit tulorekisteristä (pdf)