Yritykset ja organisaatiot

Työnantajat ilmoittavat työntekijän ansiotulot tulorekisteriin

Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Muita suorituksen maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt.

Maksajat

Asioi sähköisesti

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Suorituksen maksajat ilmoittavat tulorekisteriin tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. On suositeltavaa, että tulorekisteriin ilmoitetaan myös vapaaehtoiset tiedot kuten palvelussuhde sekä poissaolot.  

Palkkatiedot on ilmoitettu tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen. Vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Palkkatiedot

Etuustiedot

Ketkä käyttävät tulorekisterin tietoja?

Tulorekisterin tietoja käyttävät ne, joilla on siihen lain perusteella oikeus. Tietoja saa käyttää vain siinä laajuudessa, kuin laki määrittelee.

Tiedon käyttäjät

Miten työnantajamaksut muodostuvat?

Suorituksen maksaja eli työnantaja ilmoittaa tiedot vain yhden kerran tulorekisteriin, josta tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot. Tiedon käyttäjät saavat tiedot tulorekisteristä automaattisesti omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaan ja muodostavat tiedon perusteella työnantajamaksut, kuten sairausvakuutusmaksut, vakuutusmaksujen laskut ja työttömyysvakuutusmaksut.

Työnantajamaksut maksetaan suoraan tiedon käyttäjille. Tulorekisteristä ei siis löydy työnantajamaksujen maksamiseen liittyviä tietoja, kuten viitteitä tai tilinumeroita.

Tarvittaessa tiedon käyttäjät valvovat ilmoitusten sisältöä ja pyytävät  tarvittaessa työnantajalta selvitystä ilmoituksen virheistä tai puutteista. Työnantaja korjaa tiedot tulorekisteriin.

Jos työnantaja ei ole ilmoittanut tietoja tulorekisteriin, voi siitä seurata seuraamusmaksuja, jotka tiedon käyttäjät määräävät.

Infograafi, jossa kuvataan miten työnantajamaksut muodostuvat.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.7.2021